रुसला साजण तो मजला दावा । मज मैनेचा रावा ॥धृ०॥

आवड मज रायाची काय सांगावी । काय वर्णूं चतुराई ? । सख्याला शोभे हिंदुपदपातशाही । चौमुलखांत आवाई । भडक मंदिल पगडी शिंदेशाई । भेट सख्याची घ्यावी । तुरा मोत्यांचा शोभे शिरीं बरवा ॥१॥

गळ्यामधिं मोत्यांचे पेंड साजे । मज लालडीचे राजे । स्वारी शिकार खेळे धनी माझे । शत्रु पाहुनया लाजे । फत्ते तलवार रणीं रणशुर गाजे । गहेरी डंके बाजे । दर्शन होतां पंची भोगावा ॥२॥

हाशीखुषीनं सजणा घ्या जवळी । भोगा काया कवळी । करिन शृंगार सुबक वस्त्र पिवळी । बोले राजस बाळी । उजव्या मांडीवर घ्यावें जवळी । शांत होईन त्या काळीं । कवळुनी धरा सख्या आज रंग बरवा ॥३॥

हौस मनाची पुरवी पंढरीराया । पाव मला तूं सखया । राव राजेंद्र जवळ आले गुण पाह्या । करा कृपेची छाया । सुंदरा पलंग सवारी या सखया । येऊं द्या माझी दया । रामा छंद करूनी गाई नवा । मजवर मेहर ठिवा । रुसला साजण तो मज दावा ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel