माफ करा वाचकांनो । भरपूर दिवस पागे वर कथा पोस्त झाल्या नाहीत . परीक्षा असल्यामुळे कथा post आम्हाला करता आल्या नाहीत . मागे २ वेळा मी कथा टाकेन असे सांगूनही कथा टाकली नव्हती याच मा भान आहे , दोन्ही वेळेस माझा net प्रोब्लेम झाला होता म्हणून कथा तक्ता नाही आल्या . त्याबद्दल क्षमस्व …… आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे कथा , किस्से, गूढ आणि दैवी गोष्टी नियमित पोस्त केल्या जातील . …। - krishna desai //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// अनेक दिवसान पासून लोक page msg करत आहेत की bermuda triangle वर पोस्त टाक । म्हणून आजची ही पोस्त खास त्या वाचकान्साठीच ……. अमेरिकेच्या आग्नेय दिशेला अटलांटिक महासागरात असलेल हे एक गूढ स्थान bermuda triangle. Miami (Florida), San Juan (Puerto Rico) आणि Bermuda (a north-Atlantic island) ही ३ द्वीपे या त्रिकोणाचे ३ कोन . अस असल तरी bermuda याच नावाने या जागेला ओळखतात . bermuda triangle हे जगातील लोकांसाठी एक कुतूहल बनून राहीले आहे ते म्हणजे त्या स्थानात होणार्या घटनांमुळे . या स्थानात आल्यावर जहाजे आणि विमाने आश्चर्य रित्या गायब होतात मग कितीही ही शोध घेतला तरी जहाजे परत मिळत नाहीत . Florida आणि Puerto Rico च्या दक्षिणेकडे जहाजे गायब होण्याचे प्रकार अधिक घडत असत . याची उकल करण्याचा प्रयत्न अनेक राष्ट्रांनी केला . पण जहाजे गायब का होतात याचे उत्तर मिळाले नाही . १००० हून जास्त जहाजे आणि विमाने गेल्या ५०० वर्षात या त्रिकोण क्षेत्रात लुप्त झाली. हा प्रकार हाहा म्हणता अख्या जगाला माहित पडला . जागेवर बसून चकाट्या पिटनार्यांनी आपले तर्क जोडून अनेक अफवा पसरवायला सुरवात केली . कोणी म्हणी या जागेवर भूत आहे , कोणी म्हणे विशाल octopus या क्षेत्रातओच हि जहाजे बुडवत आहे वावरत आहे . २० व्या शतकात विमाने सुद्धा गायब व्हायला लागली . त्यातच २०व्या शतकात aliens आणि उडत्या तबकड्यांची प्रकरणे समोर आल्यावर हे खापर गरीब aliens वरच फोडण्यात आल. त्यातच भर म्हणून " अलिएन्स ओं इर्थ " " इर्थ इस इन डेंजर " असे आपल्या "दुनिया खतरे मी "," अलिएन्स का हमला "असे हिंदी news channels type बातम्या पसरवणारी वृत्तपत्रे तेव्हाही होतीच . जहाजे आणि विमाने गायब होण्यामागे मानवी हस्तक्षेप नव्हता , यांत्रिक बिघाड असण्याची शक्यताही नव्हती. विमाने आणि जहाजे गायब होत तेव्हा वातावरणात कोणताही बिघाड नसे . कोलंबस ने या प्रदेशावरून जाताना केलेल्या नोंदीत तो लिहितो की " मी आणि माझ्या साथीदारांनी या प्रदेशात विजांचे अनोखे खेळ बघितले . या प्रदेशात मला आगीचे लोळही दिसले" . जे की अन्य समुद्रात त्याला तरी कुठे आढळून आले नाहीत . विमान चालक परिस्थितीत बिघाड झाला कि संदेश पाठवत . अश्याच एका वैमानिकाने radio वर विमान गायब होण्या आधी संदेश असा … " आम्हाला काळात नाही आहे कि आम्ही कुठे येउन पोहोचलो आहोत … पाणी हिरव्या रंगाच आढळून येत आहे . यंत्रणेत बिघाड होत चालला आहे " अश्याच एका अधिकार्याने पाठवलेल्या संदेशाने तर या प्रकरणाची दिशाचाच बदलून टाकली " विमान कोणत्यातरी दुसर्या ग्रहावर पोहोचले आहे … " एकाएकी संपर्क तुटून जहाजे व विमाने गायब झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत . flight १९ … अमेरिकेच्या फ्लोरिडा या नाविक विमान तळावरून routine training session साठी उड्डाण केले . december १९४५ ला दुपारी उड्डाण केलेल्या विमानाचा अचानक संपर्क तुटला आणि हे विमान गायब झाले . एकाएकी संपर्क तुटलेल्या या विमानाचा खूप वेळ वाट बघूनही परत येण्याची चिन्ह दिसत नाही म्हंटल्यावर २ विमाने त्याच्या शोधार्थ पाठवली . दोन्ही विमाने आणि फ्लोरिडा base एकमेकांच्या संपर्कात होती . पण अचानक एका विमानाचा संपर्क तुटला . आणि हे विमान सुद्धा bermuda त्रिकोणाच्या भक्षी पडले . इमानात इंधन खूप होते . त्यामुळे इंधन संपून विमान कोसळण्याची शक्यता कमीच होती . संपर्क तुटताना पायलट ने दिलेल्या माहिती नुसार त्यावेळी अचानक इंजिन बंद - चालू होत असल्याच त्याने Radio वर कळवले होत . आणि थोड्याच वेळात विमानाचा संपर्क तुटला . या दुर्घटनेत त्या विमानावर असलेले १४ जणही गायब झाले . flight DC ३ .। हे विमान फ्लोरिडाच्या दक्षिणेकडे फक्त ५० मैल दूर असताना रहस्यमय रित्या गायब झाले . C -५४ skymaster . या विमानाचा किस्सा अजून वेगळा आहे . skymster हे लाडखू विमान . याची यंत्रणा अद्ययावत होती . bermuda triangle मध्ये पोहोचताच त्याने base ला संदेश पाठवला . त्रिकोणात प्रवेश करताच क्षणी एक विजांचा कडकडात व वादळी परिस्थिती दिसत आहे. या ठिकाणी अचानक वातावरणात बदल दिसून येत आहे . त्रिकोणाच्या बाहेर वातावरण सौम्य आहे आणि त्रिकोणाच्या या भागात वादळी परिस्थिती । आणि एकेकी संपर्क तुटला …… ellen austin हा एक अमेरिकन नाविक होता . तो गलबत चालवत असे . त्रिकोणाच्या जवळून जात असता त्याला एक नाव अत्यंत वेगात जात असताल्याची आढळली . त्याने त्या बोट शी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला . पण त्या बोट वर कोणीच नव्हते ….तरीही अत्यंत वेगात ती बोट समुद्रात फिरत होती . The USS Cyclops…। मार्च १९१८ मध्ये ही boat baltimore येथून निघाली . maryland , virginia करत तुच प्रवास चालू होता … एका गस्त घालणाऱ्या जहाजान virginia येथे ती दिसल्याच कळवळ होत . पण bermuda त्रिकोणात आल्यावर हि बोट या त्रिकोणाची शिकार झाली . काही लोकांच्या मते हि बोट कुवतीपेक्षा जास्त समान बाळगून होती . वादळात सापडली असल्याच तिची एवढ्या वजनासह बुण्याची शक्यताच जास्त होती .…. पण वादळी परिस्थिती तर त्या समयी रडार वर दिसत नव्हती . SS Marine Sulphur Queen। molten sulphur चा पुरवठा कण्यासाठी हि बोट वापरली गेली. या जहाजावर ३९ प्रवाशी होते . फ्लोरिडा नंतर हे जहाज रहस्यमय रित्या गायब झाले . जहाजावर काम करणाऱ्यान पैकी एकही प्रवासी वाचला नाहि. जहाज जिथून गायब झाले त्याच्या आजूबाजूला lifeboat व floating tyre सापडले … bermuda त्रिकोणात जहाजे ही वेगवेगळ्या स्थितीत हरवली होती . एकाच वातावरणात आणि एकाच प्रकारे हरवली गेल्याची ती आढळून आली नाहीत , त्यामुळे एकच गोष्ट या मागे असू शकते असा दावा करता येत नाही . या bermuda triangle चा सोक्ष मोक्ष लावायचे अनेकांनी ठरवले . त्यांनी या गोष्टीची उकल करणाऱ्या काही theory सांगितल्या . त्यातली एक theory अशी सांगते की … समुद्र तळाशी प्रचंड प्रमाणात असलेला methane gas पाण्याची घनता कमी करतो त्यामुळे मोठमोठाली जहाजे सुद्धा प्रचंड दगडासारखी समुद्र तळाशी पोहोचतात . हा गस सतत पाण्याबाहेर वर पृष्ठभागावर येत असतो . . पृष्ठभागावर आल्यावर हा काही अंतरावर जाऊन हवेत विरतो . या भागात जेव्हा विमाने पोहचतात तेव्हा हाच methane gas मुळे समुद्रावर उडणारी विमाने पेट घेऊन उद्धवस्त होतात . Electronic Fog,… या क्षेत्रात चुंबकीय बल मोठ्या प्रमाणावर आहे . त्यामुळे विद्युत ढग जे या प्रदेशात आल्यावर जहाजाला आणि विमानाला घेरून टाकतात . त्यामुळे उपकरणे अचानक बंद पडतात . त्यामुळे विमाने व जहाजे बंद पडून गायब होतात . काहिंनी या मागे परग्रहावरील शक्ती असण्याची शक्यता सुद्धा वर्तवली आहे . यामागे अनेक तर्क विरात्क लावले जात आहेत , पण सत्य अजूनही अनभिद्न्यच आहे . … //////////////////////////////////////////////////////////// उद्याच्या भागात "pyramids" अथवा "bermuda and aliens " यावर post टाकण्यात येईल …।
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to शोध दैवी शक्तींचा (भय कथा) Bhutachya Katha


खुनी मांजर
झोंबडी पूल
वाड्याचे रहस्य
भूतकथा भाग १
सापळा
खुनी कोण ?- भाग तिसरा
मारीआजी Mari Aaji
हॅलोविन Halloween
भयकथांची मुण्डमाला
भय इथले संपत नाही…
मॄत्योर्माअमॄतं गमय