संगीत विद्याहरण

कचाने दैत्यगुरू शुक्राचार्यांकडून संजीवनी विद्या कशी मिळविली, याचे यथार्थ वर्णन या नाटकातून प्रभावीपणे जाणवते.

कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकरकृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर (नोव्हेंबर २५, १८७२ - ऑगस्ट २६, १९४८) हे ख्यातनाम मराठी नाटककार, पत्रकार होते.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to संगीत विद्याहरण


संगीत विक्रम शशिकला
संगीत शाकुंतल
संगीत श्री
संगीत संशयकल्लोळ
संगीत मृच्छकटिक
एकच प्याला
संपूर्ण बाळकराम
संगीत विद्याहरण
संगीत स्वयंवर
संगीत मानापमान
दिवाकरांच्या नाट्यछटा