संगीत विद्याहरण

कचाने दैत्यगुरू शुक्राचार्यांकडून संजीवनी विद्या कशी मिळविली, याचे यथार्थ वर्णन या नाटकातून प्रभावीपणे जाणवते.

कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकरकृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर (नोव्हेंबर २५, १८७२ - ऑगस्ट २६, १९४८) हे ख्यातनाम मराठी नाटककार, पत्रकार होते.