येरे येरे भाऊ            किती झालें दडपण
कधी हृदय उघडीन            तुझ्यापुढें            ४१

येरे येरे भाऊ            किती पहावी रे वाट
पाण्याचा चाले पाट            डोळयांतून           ४२

येरे येरे भाऊ            भेटीला वर्षे चार
पाहूं नये अंत फार            बहिणीचा             ४३

येरे येरे भाऊ            किती वरसं नाहीं भेटी
कधीं पडशील दृष्टी            भाईराया              ४४

जिवाच्या जिवलगा        प्रेमाच्या सागरा
सुखाच्या माहेरा                येई भाई            ४५

जिवाच्या जीवना            अमृताच्या सिंधू
येई गा तूं बंधु                उठाउठी                  ४६

पावलो पावलीं            किती करुं आठवण
डोळे येतात भरुन            भाईराया                ४७

वार्‍या वार्‍या सांग        भाईरायाची खुशाली
धार संतत लागली            माझ्या डोळां          ४८

अरे वार्‍या वार्‍या            करिशी भिरीभिरी
भावाच्या कानांवरी            हांक आली             ४९

अरे वार्‍या वार्‍या            धांवशी लांबलांब
बहिणीचा निरोप सांग            भाईरायाला        ५०

कां रे सकाळींच             कावळया का का करिशी
काय न्याया येतो मशी            भाईराया            ५१

कावळया कावळया        लांब जाई रे उडून
येई निरोप सांगून            भाईरायाला            ५२

दाणे मी घालितें            नित्य तुम्हां अंगणांत
भावाची आणा मात            चिमण्यांनो          ५३

नाहीं हांकलीलें            कधीं अंगणामधून
यावें निरोप सांगून            भाईरायाला          ५४

डोळा फडफडे            घांस गळे तोंडातून
काय येतसे दुरून            भाईराया                ५५

उचकी लागली            मला सकाळपासून
काय येतसे दुरून            भाईराया                 ५६

काय वयनीनें            भूल फार रे पाडली
म्हणून नाहीं झाली            आठवण               ५७

वाट मी पहात्यें            डाक रे मार्गाची
सख्या तुझ्या रे पत्राची            दादाराया          ५८

दुपारचें ऊन                घाटीडोंगर कोण घेतो
बहिणीसाठीं भाऊ येतो            भाऊबीजे          ५९

दुपारचे ऊन               लागतें सणसण
शेला घेतो पांघरून            भाईराया                ६०

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel