नवर्‍या मुलीला दागदागिन्यांनी नटवतात. जणू लहानशी बाहुली :

नाकी मोंठी नथ         तोंडा पडली साउली
चित्रशाळेची बाहुली             उषाताई ॥

लहानग्या मुलीचे ते लहानसे नाक, परंतु त्यात मोठी नथ घालतात, सारे तोंड झाकून जाते. कोवळे नाक दुखते :

करवंदी मोत्यांची         नथ लाखाच्या मोलाची
आहे कोवळया नाकाची             उषाताई ॥

काही काही वर्णने काव्यमय आहेत :

पिवळी नागीण             चंदनवेलीला
तसा पट्टा कमरेला             उषाताईच्या ॥
दागिन्यांनी वाके         जशी लवली ग केळ
नाजूक फूलवेल                 उषाताई ॥

पंक्तीत नवरी नवर्‍याच्या पानात बसते. एकमेकांस घास देतात, जणू पहिली तोंडओळख. ओखाणा घेऊन घास देतात. ते वर्णन पहा कसे गोड आहे :

घेऊन ओखाणा             नवरी घांस देई
हळूच वर बघे                 पुन्हा मान खाली होई ॥

नंतर वरात निघते :

झोपाळयांच्या वरातीला         मोत्यांचे घोस लावूं
प्रेमाचे गीत गाऊं             उषाताईला ॥

वरात येते. नवीन नाव ठेवले जाते. माहेर तुटले, सासर जोडले :

माउलीच्या डोळां         घळकन पाणी आले
नांव बदलीलें                 सासर जोडीलें
नांव नवीन ठेवलें                 उषाताईला ॥

आता सासरी जायचे. केवढा करुण प्रसंग. या सर्व ओव्या कारुण्याने थबथबलेल्या आहेत. वाचताना डोळे डबडबतात :

काळी कपिला गाय         अपुल्या कळपाला चुकली
मला मायेने टाकीली             परदारी ॥
नऊ मास होत्यें         मायबायेच्या उदरी
आता मी परघरी             लोक झाल्यें ॥

या ओव्या हृदयाला घरे पाडतात, डोळयाला झरे फोडतात, भाऊ समजावतो, बहिणीच्या पदरी पेढे बांधतो. बाप म्हणतो, शहाणी आहेस, रडू नकोस. आईला राहवत नाही :

सासर्‍या जातांना         माय धरीते पोटाशी
तान्ह्ये कधी ग भेटशी             उषाताई ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel