सासरच्या मंडळीस आई म्हणते :

पदरी घातला             पोटचा मी हो गोळा
भरून येतो डोळा             माय म्हणे ॥

शेवटी गाडी निघते. नवरी मुलगी मागे पाहात असते :

सासरी जातांना             बघते मागेपुढे
जीव गुंते आईकडे             उषाताईचा ॥

भाऊ दुरून खुणावीत असतो :

सासरी जातांना             गाडी लागे चढणीला
ये हो म्हणे बहिणीला             भाईराया ॥
सासरी जातांना             डोंगर आले आड
जातांना उषाताईला             मागे पाहून येती कढ ॥

आईबापांना कसे कसे होते. मुलीपेक्षा आता मुलीच्या सौभाग्याची काळजी वाटू लागते. मुलगीचा पती सुखी असणे म्हणजे मुलगी सुखी असणे. मातेचे हे परमोदार उद्‍गार ऐका :

माझे हे आयुष्य         उणे करी रे गणया
घाल सखीच्या चुडेया             उषाताईच्या ॥

बापाला उद्देशून लोक म्हणतात :

लेकीच्या रे बापा         धन्य धन्य तुझी छाती
काळजाचा घडा                 देतोस परक्या हाती ॥

बापही विरघळतो :

बाप म्हणे लेकी         साखरेचा घडा
जाशी परघरा                 जीव होई थोडाथोडा ॥

गाडी दिसत नाही. बैलाच्या घंटांचा आवाजही हवेवर विरून जातो :

गाडी आड गेली         दिसेना नयनांला
माहेरच्या मंडळीच्या             पाणी लोटले डोळयांला ॥
गाडी आड गेली         ऐकूं न येई कांही
परतती मायबाप             परते रडत भाई ॥

लोक आईबापांना शांत करतात. आईबापच हौसेने लग्न करतात. परंतु मुलगी सासरी जायला निघाली की तेच कष्टी होतात:

संसारी सुखांत             आहे दु:ख मिसळलें
लगीन थाटाने करिती             परि डोळयां पाणी आलें ॥

सारांश काय, तर-

सुखामध्ये दु:ख         दु:खामध्ये सुख
असे संसारी कौतुक             देवाजीचे ॥

अशा रीतीने मुलगी सासरी जाते. संसार पुढे सुरू होतो. संसारातील ते बरेवाईट अनुभव पुढील प्रकरणी :

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel