ते वेषयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बवतीसुतम् ।

एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वत्‍न्यसितेक्षणा ॥१४॥

पहिलेच श्रीमदें उद्धट । त्यावरी मांडिलें कपट ।

सांबास देऊनि स्त्रीनट । अतिवरिष्ठ बाणला ॥४७॥

तो श्यामसुंदर डोळसु । अंगा शोभला स्त्रीवेषु ।

प्रमदावैभवविलासु । दावी विन्यासु सलज्ज ॥४८॥

नयनीं सोगयाचें काजळ । व्यकंट कटाक्षु अतिचपल ।

सुंदर सुकुमार वेल्हाळ । चाले निश्चळ हंसगती ॥४९॥

वस्त्रें बांधोनियां उदर । नावेक केलें थोर ।

तेणें ते गरोदर । दिसे साचार इतरांसी ॥३५०॥

हात घालूनि सखियांच्या खांदीं । चालतां उदर हालों नेदी ।

विसांवा घेत पदोपदीं । येतां ऋषिवृंदीं देखिली ॥५१॥

ऐसा स्त्रीवेष दाखवूनि । नावेक अंतरें राहोनि ।

इतर ऋषींजवळी येऊनि । लोटांगणें घालिती ॥५२॥

पूर्वश्लोकींचा श्र्लोकार्थ तेथ । व्याख्यान नव्हेच समस्त ।

यालागीं तेंचि येथ । वाखाणिजेत कथान्वयें ॥५३॥

छळाचेनि मिषें जाणा । ऋषींसि करिती प्रदक्षिणा ।

अत्यादरें लागती चरणा । म्हणती दर्शना आम्ही आलों ॥५४॥

ऐसे यदुकुमार समस्त । अविनीत परी विनीतवत ।

कर जोडोनि राहिले तेथ । मृदु विनवीत मुनीश्वरां ॥५५॥

स्वामी पैल हे जे सुंदर । तुमच्या वचनीं भावार्थ थोर ।

आसन्नप्रसव गरोदर । स्वयें सुकुमार पुसों लाजे ॥५६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी