एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन् ।

मद्‍भक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमलः ॥३६॥

यापरी जो ब्रह्मचारी । महाव्रतें व्रत धरी ।

मद्‍भावना भूताकारीं । धारण धरी अनिश्रम ॥६२॥

यापरी करितां मद्‍भजना । जळाल्या कर्मबीजेंसीं वासना ।

तेव्हां पूर्ण भक्ति माझी जाणा । वरी अंतःकरणा भक्तांच्या ॥६३॥

तेव्हां निरुपचार निजस्थिती । सहजचि घडे माझी भक्ति ।

तेथ ज्या ज्या देखे दृष्य व्यक्ती । मद्‍भावप्रतीती चिद्‌रूपें ॥६४॥

ऐशी घडतां माझी भक्ती । आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ।

यांची उठवूनिया पंक्ती । चिन्मात्रैक चौथी भक्ती तो लाभे ॥६५॥

साचचि जे भक्तिच्या ठायीं । चारी मुक्ती लोळती पायीं ।

जो स्वानंद मद्‍भक्तांच्या देहीं । संपूर्ण पाहीं उल्हासे ॥६६॥

तेव्हां मज व्हावी मुक्तता । हेंही नाठवे त्याच्या चित्ता ।

हो कां `गेली माझी बद्धता' । हेंही सर्वथा स्मरेना ॥६७॥

एवं माझेनि भजनसुखें । विसरला सकळ सुखदुःखें ।

माझे भक्तिचेनि हरिखें । स्वानंदतोखें संतुष्ट ॥६८॥

ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी । मज पावला स्वधर्मेंकरीं ।

आतां उपकुर्वाणाची परी । ऐक दुसरी अवस्था ॥६९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी