इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् ।

दारान्सुतान्‌गृहान्प्राणान्यत्परस्मै निवदनम् ॥२८॥

अग्निहोत्रादि ’याग’ होम । ग्रहणादि ’दान’ अनुत्तम ।

’तप’ म्हणिजे स्वधर्म । जो वर्णाश्रम यथोचित ॥५५४॥

आगमोक्त यथाशास्त्र । आवरणविधि-विधानतंत्र ।

गुरुदीक्षा शुद्ध मंत्र । अथवा नाममात्र जो ’जपु’ कीजे ॥५५५॥

तें यज्ञ दान क्रिया तप । दीक्षामंत्र कां नामजप ।

तेथें न घालितां संकल्प । करी निर्विकल्प कृष्णार्पण ॥५५६॥

हरीशीं जाहले जे अनन्य शरण । ते हरीचे लडिवाळ पूर्ण ।

त्यांचें हरि करी प्रतिपाळण । जेवीं जननी जाण तानुलेया ॥५५७॥

यालागीं जें जें जीविकावर्तन । तेंही करावें कृष्णार्पण ।

’हें माझे’ म्हणोनि अभिमान । भक्त सज्ञान न धरिती कदा ॥५५८॥

ज्याची आवडी अतिशयें चित्तीं । ज्याची आपणिया अतिप्रीति ।

तें तें कृष्णार्पण करिती । गुरुवाक्यस्थिती विश्वासें ॥५५९॥

यालागीं आठही प्रहर । सेवेसी वेंचिती निजशरीर ।

निमिषार्धही व्यापार । विषयाकार करिती ना ॥५६०॥

अन्नालागीं हो‍ऊनि वेडें । सधनांच्या पायां न पडे ।

आयुष्याचे तीन कवडे । विषयाचे चाडे कदा न करी ॥५६१॥

आयुष्याची अर्ध घडी । वेंचितां न मिळे लक्ष कोडी ।

तेणें आयुष्यें परमार्थ जोडी । विषयांच्या कोडी थुंकोनि सांडी ॥५६२॥

त्यागोनियां राज्यसंपत्ती । राजे जा‍ऊनि वनाप्रती ।

स्वयें परमार्थ साधिती । विषयासक्ति थुंकोनि ॥५६३॥

कैशी भक्तीची गोडी संपूर्ण । रिता जावों नेदी अर्ध क्षण ।

अवघें जीवितचि जाण । करी कृष्णार्पण सर्वस्वें ॥५६४॥

आणि पुत्रदारादिक जें जें घरीं । तें तें भगवत्सेवेवारीं ।

स्वयें कृष्णार्पण करी । माझी म्हणोनि न धरी ममता जीवीं ॥५६५॥

दारा पुत्र देह गेह प्राण । यांसी आत्मा पूर्ण सबाह्य ।

तेथें संकल्पेंवीण जाण । ब्रह्मार्पण सहजचि ॥५६६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी