इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् ।

दारान्सुतान्‌गृहान्प्राणान्यत्परस्मै निवदनम् ॥२८॥

अग्निहोत्रादि ’याग’ होम । ग्रहणादि ’दान’ अनुत्तम ।

’तप’ म्हणिजे स्वधर्म । जो वर्णाश्रम यथोचित ॥५५४॥

आगमोक्त यथाशास्त्र । आवरणविधि-विधानतंत्र ।

गुरुदीक्षा शुद्ध मंत्र । अथवा नाममात्र जो ’जपु’ कीजे ॥५५५॥

तें यज्ञ दान क्रिया तप । दीक्षामंत्र कां नामजप ।

तेथें न घालितां संकल्प । करी निर्विकल्प कृष्णार्पण ॥५५६॥

हरीशीं जाहले जे अनन्य शरण । ते हरीचे लडिवाळ पूर्ण ।

त्यांचें हरि करी प्रतिपाळण । जेवीं जननी जाण तानुलेया ॥५५७॥

यालागीं जें जें जीविकावर्तन । तेंही करावें कृष्णार्पण ।

’हें माझे’ म्हणोनि अभिमान । भक्त सज्ञान न धरिती कदा ॥५५८॥

ज्याची आवडी अतिशयें चित्तीं । ज्याची आपणिया अतिप्रीति ।

तें तें कृष्णार्पण करिती । गुरुवाक्यस्थिती विश्वासें ॥५५९॥

यालागीं आठही प्रहर । सेवेसी वेंचिती निजशरीर ।

निमिषार्धही व्यापार । विषयाकार करिती ना ॥५६०॥

अन्नालागीं हो‍ऊनि वेडें । सधनांच्या पायां न पडे ।

आयुष्याचे तीन कवडे । विषयाचे चाडे कदा न करी ॥५६१॥

आयुष्याची अर्ध घडी । वेंचितां न मिळे लक्ष कोडी ।

तेणें आयुष्यें परमार्थ जोडी । विषयांच्या कोडी थुंकोनि सांडी ॥५६२॥

त्यागोनियां राज्यसंपत्ती । राजे जा‍ऊनि वनाप्रती ।

स्वयें परमार्थ साधिती । विषयासक्ति थुंकोनि ॥५६३॥

कैशी भक्तीची गोडी संपूर्ण । रिता जावों नेदी अर्ध क्षण ।

अवघें जीवितचि जाण । करी कृष्णार्पण सर्वस्वें ॥५६४॥

आणि पुत्रदारादिक जें जें घरीं । तें तें भगवत्सेवेवारीं ।

स्वयें कृष्णार्पण करी । माझी म्हणोनि न धरी ममता जीवीं ॥५६५॥

दारा पुत्र देह गेह प्राण । यांसी आत्मा पूर्ण सबाह्य ।

तेथें संकल्पेंवीण जाण । ब्रह्मार्पण सहजचि ॥५६६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel