अर्थस्तन्मात्रिकाज्जज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च ।

तैजसाद्देवता आसन्नेकादश च वैकृतात् ॥८॥

विषय तेचि महाभूतें । तामस प्रसवला अपंचीकृतें ।

विषयास्तव प्रकटती भूतें । ऐक तूतें सांगेन ॥२३॥

शब्दापासाव नभ उद्भवत । स्पर्शापासाव मारुत ।

रुपापासाव तेज होत । रसास्तव येथ आप उपजे ॥२४॥

गंधापासोनि पृथ्वी कठिण । उपजली आपीं आपण ।

येरयेरांचें अनुस्यूतपण । सर्वथा जाण मोडेना ॥२५॥

शब्द निःशब्दीं जन्मला । तो आकाशातें प्रसवला ।

आकाशीं सूक्ष्म स्पर्श झाला । तो स्पर्श व्याला मारुत ॥२६॥

जन्मल्या मारुताआंत । शब्द स्पर्श दोनी नांदत ।

मारुत रुपातें प्रसवत । त्या रुपांत तेज जन्मलें ॥२७॥

त्या जन्मल्या तेजाआंत । शब्द स्पर्श रुप नांदत ।

रुप रसातें प्रसवत । आप रसांत जन्मलें ॥२८॥

जन्मले आपीं समरस । शब्द स्पर्श रुप रस ।

नांदताती सावकाश । विषयीं विषयांस प्रवेशू ॥२९॥

आपामाजीं जन्मे गंध । गंधापासाव पृथ्वी शुद्ध ।

शब्द स्पर्श रुप रस गंध । पृथ्वी पंचविध विषययुक्त ॥१३०॥

विषययुक्त अपंचीकृतें । पूर्वी लीन होतीं समस्तें ।

तींचि स्थूळावलीं येथें । महाभूतें प्रसिद्ध ॥३१॥

ज्ञान कर्म उभयपंचक । श्रोत्रादि इंद्रियदशक ।

राजसापासोनि देख । स्वाभाविक जन्मलीं ॥३२॥

सत्त्वअहंतेचा विकार । चित्तचतुष्टय चमत्कार ।

मन बुद्धि चित्त अहंकार । अकराही सुर इंद्रियाधिप ॥३३॥

महाभूतें अतिजडें देख । इंद्रियें तेथें प्रवर्तक ।

अंतःकरणचाळक । देव प्रकाशक कर्माचे ॥३४॥

त्रिविध अहंकारवृत्ती । गुणमोक्षें क्षोभक शक्ती ।

यापरी झाली उत्पत्ती । ब्रह्मांडस्थितीलागूनी ॥३५॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी