य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम् ।

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‍भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥३॥

हे ब्राह्मणादि वर्ण पहा हो । ज्यापासोनि जन्मप्रभवो ।

तो न भजतां देवोधिदेवो । उत्तमदेहो अधःपाती ॥५२॥

पूर्वोत्तरमीमांसा दोनी । नानाशास्त्रार्थकडसणी ।

स्वरुप बोलती निर्वचूनी । एवं शब्दज्ञानीं अतिचतुर ॥५३॥

यापरी जे पंडित । ज्ञानाभिमानें अतिउन्मत्त ।

तेणें अभिमानेंचि येथ । भजनीं निश्र्चित विमुख केले ॥५४॥

एक अज्ञानी सर्वथा । स्वप्नीं नेणती परमार्था ।

ते नेणपणेंचि तत्त्वतां । श्रीजगन्नाथा न भजती ॥५५॥

शेळी उंसाची चवी गाढी । नेणोनि पाचोळा करांडी ।

तेवीं नेणोनि हरिभक्तीची गोडी । अज्ञानें बापुडीं विषयलुब्ध ॥५६॥

आलोडूनि वेदशास्त्रार्थ । ज्ञातपणें जे पंडित ।

गर्वें हेळसिती भक्तिपंथ । अतिउन्मत्त ज्ञातृत्वें ॥५७॥

जेवीं ज्वरिताचें मुख । दूध मानी कडू विख ।

तेवीं ज्ञानगर्वें पंडित देख । ठेले विमुख हरिभजनीं ॥५८॥

यापरी ज्ञानाभिमानी । विमुख झाले हरिभजनीं ।

ते जरी वर्णांमाजीं अग्रगणी । तरी अधःपतनीं पडतील ॥५९॥

हो कां वर्णांमाजीं अग्रगणी । जो विमुख हरिचरणीं ।

त्याहूनि श्र्वपच श्रेष्ठ मानीं । जो भगवद्भजनीं प्रेमळु ॥६०॥

आम्ही मुक्त हें मानुनी । जे विमुख भगवद्भजनीं ।

ते पचिजती अधःपतनीं । तिर्यग्योनीं जन्ममरणें ॥६१॥

मनुष्यदेहीं जे भजननष्ट । ते होती गा स्थानभ्रष्ट ।

अधःपातें भोगिती कष्ट । अतिउद्भट यातना ॥६२॥

ज्ञानाभिमानें जे न भजती । ते प्रौढपतनीं पचिजती ।

अज्ञानांही तेचि गती । सर्वथा नृपती म्हणों नये ॥६३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी