धर्माणामस्मि सन्यासः क्षेमाणामबहिर्मतिः ।

गुह्यानां सूनृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहम् ॥२६॥

भूतां अभयदान उपक्रमू । सर्वां भूतीं मी आत्मारामू ।

हा संन्यासाचा मुख्य धर्मू । तो धर्म पुरुषोत्तमू स्वयें मी म्हणे ॥२१०॥

भूतांसी काया वाचा मनें । दुःख नेदूनि सुख देणें ।

या नांव संन्यासधर्म म्हणणें । तो धर्म मी म्हणे गोविंद ॥११॥

अंतरीं शुद्ध नाहीं बोध । दांत चावोनि साहतां द्वंद्व ।

ते क्षमा नोहे शुद्ध । ऐके विनोद क्षमेचा ॥१२॥

अंतरीं ठसावलें परब्रह्म । बाह्य सर्वा भूतीं जाहला सम ।

ते क्षमा मी म्हणे पुरुषोत्तम । द्वंद्वाराम बाधिना ॥१३॥

असत्य पापी सकळ सृष्टीं । असत्यांमाजीं पापकोटी ।

असत्याची खोटी गोठी । जो तो पोटीं सांडीना । ॥१४॥

उभय लौकिकीं खोटेपणें । असत्यबहिर्मुख नाणें ।

तें मनींहूनि जेणें सांडणें । तो म्यां श्रीकृष्ण वंदिजे ॥१५॥

ते गुह्यामाजीं अतिगुह्य जाण । सत्य वाचा कां मनींहूनि मौन ।

तें मी म्हणे मधुसूदन । सत्य प्रिय जाण निजगुह्य ॥१६॥

स्रष्ट्याचे देह द्विधा जाण । मनू शतरूपा मूळमिथुन ।

तें मी म्हणे नारायण । मनुष्य सृजन सद्‍भावें ॥१७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी