त्वया परमकल्याण पुण्यश्रवणकीर्तनः ।

स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥१३॥

ज्याचेनि श्रवणें वाढे पुण्य । ज्याचेनि नामें झडे भवबंधन ।

तो सद्य स्मरविला तुवां नारायण । तुझी वाचा कल्याण वसुदेवा ॥२२॥

तुझा आजि ऐकतांचि प्रश्न । पूर्ण प्रगटला नारायण ।

मज तुझा हा उपकार पूर्ण । तूं परम कल्याण वसुदेवा ॥२३॥;

आशंका ॥ ऐकोनि नारदाचें वचन । झणें विकल्प धरील मन ।

यासी पूर्वी होतें विस्मरण । आतां जाहलें स्मरण वसुदेवप्रश्नें ॥२४॥

ज्यांची ऐसी विकल्पयुक्ती । ते जाणावे निजात्मघाती ।

तेही अर्थीची उपपत्ती । ऐक निश्चितीं शुक सांगे ॥२५॥

अग्नि कुंडामाजीं स्वयंभ असे । तो धृतावदानें अति प्रकाशे ।

तेवीं सप्रेम प्रश्नवशें । सुख उल्लासे मुक्तांचें ॥२६॥

सप्रेम भावार्थें मीनला श्रोता । मुक्तही उल्हासें सांगे कथा ।

तेथील सुखाची सुखस्वादुता । जाणे जाणता सवर्म ॥२७॥

यालागीं मुक्त मुमुक्षु विषयी जन । भागवतधर्में निवती संपूर्ण ।

तोचि वसुदेवें केला प्रश्न । तेणें नारद पूर्ण सुखावला ॥२८॥;

जे कां पूर्वपरंपरागत । जीर्ण भागवतधर्म येथ ।

सांगावया नारदमुनि निश्चित । उपपादित इतिहासु ॥२९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी