शूद्रवृत्तिं भजेद्वैश्यः शूद्रः कारुकटक्रियाम् ।

कृच्छ्रान्मुक्तो न गर्ह्येण वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा ॥४९॥

वैश्यासी लागल्या अनुपपत्ती । तेणें धरावी शूद्रवृत्ती ।

निष्कपट सेवा यथास्थिती । तीं वर्णाप्रती करावी ॥६६॥

वैश्य पीडिल्याही अनुपपत्तीं । ब्राह्मण-क्षत्रियांची वृत्ती ।

सर्वथा धरूं नये हातीं । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥६७॥

वैश्यासी अतिअनुपपत्ती । मांडल्याही प्राणांतगती ।

तरी नीचसेवेची स्थिती । कोणेही अर्थीं न करावी ॥६८॥

शूद्रासी लागलिया अनुपपत्ती । तेणेंही न करावी श्ववृत्ती ।

धरूनि बुरुडक्रिया हातीं । जीविकावृत्ती करावी ॥६९॥

विकावीं दोर दावीं शिंकीं । पाटे वरवंटे टवळीं निकीं ।

कां काष्ठें वाहावीं मस्तकीं । जीवीकेविखीं उदरार्थ ॥४७०॥

आपत्काळाचिये गती । चतुर्वर्णांची जीविकास्थिती ।

म्यां सांगीतली तुजप्रती । परी सर्वथा श्ववृत्ती सांडावी ॥७१॥

एवं क्रमलिया अनुपपत्ती । म्यां सांगितल्या ज्या जीविकावृत्ती ।

तेथें देखिलियाही लाभप्राप्ती । सर्वथा हातीं न धराव्या ॥७२॥

आपत्काळींच्या आपद्‍वृत्ती । अनुतापें क्रमिल्याअंतीं ।

सांडूनियां स्वधर्मस्थितीं । यथानिगुतीं रहावें ॥७३॥

गृहस्थाचें विहित कर्म । त्यांतीलही आवश्यक धर्म ।

तेथील ब्रह्मार्पणवर्म । स्वयें पुरुषोत्तम सांगत ॥७४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी