शुश्रूषमाण आचार्यं सदोपासीत नीचवत् ।

यानशय्यासनस्थानैर्नातिदूरे कृताञ्जलिः ॥२९॥

सर्वदा अतिसादर । न पडतांही अंतर ।

गुरुसेवेसी निरंतर । अतितत्पर उल्हासें ॥१५॥

गुरु यानारूढ असतां । पुढें चालावें साटोपतां ।

पाठीसी यावें चरणीं चालतां । उपचारतासमवेत ॥१६॥

समयोचित जाणोन । द्यावें तांबुल जीवन ।

करावें चरणसंवाहन । घालावें आसन बैसती तेथें ॥१७॥

सद्‍गुरु बैसल्या आसनीं । शिष्यें न बसावें नेहटूनी ।

दूरी नवजावें तेथूनी । नयनोन्मीलनीं रहावें ॥१८॥

अंजळीसंपुट जोडुनी । संमुख राहावें सावधानीं ।

गुरूची संज्ञा ज्यालागूनी । तें अविलंबनीं करावें ॥१९॥

गुरु शेजेवरी निजले असतां । जवळी नसावें तत्त्वतां ।

जेथूनि ऐकूं ये वचनार्था । तेथें निशीं अवस्था क्रमावी ॥३२०॥

मी एक सेवेनें संपन्न । ऐसा धरिलिया अभिमान ।

केले सेवेसी आंचरण । सर्वेंचि जाण होईल ॥२१॥

सेवकांमाजीं मी एक । केवळ रंकाचाही रंक ।

ऐसा भावो निष्टंक । सेवेसी देख धरावा ॥२२॥

तैसेंचि नीच काम करितां । लाज न धरावी सर्वथा ।

उबग न मानूनी चित्ता । उल्हासता गुरुभजनीं ॥२३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी