दूरे हरिकथाः केचिद्दूरे चाच्युतकीर्तनाः ।

स्त्रियः शूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्या भवादृशाम् ॥४॥

एका पित्याचे दोघे अर्भक । एक प्रबुद्ध एक बाळक ।

पित्यासी अवमानितां देख । ताडी जनक प्रबुद्धासी ॥६४॥

बाळक पित्याचे माथां चढे । जरी लाता हाणे तयाकडे ।

तरी त्यासी दोषु न घडे । दोषांचें सांकडें सज्ञानासी ॥६५॥

ज्ञात्यांपासोनि भजन ठाके । ते कवळिजती महादोखें ।

अज्ञानें तरती भाविकें । साधुकृपामुखें अनुगृहीतां ॥६६॥

अज्ञाना नाहीं विशेष बाधु । तो साधुविश्र्वासें होय शुद्धु ।

ज्ञानाभिमानियां भाव विरुद्धु । यालागीं सुबुद्धु दोष बाधी ॥६७॥

अज्ञानी विश्र्वासें साधु वंदी । ज्ञानाभिमानी दोहोंतें निंदी ।

यालागीं त्यातें त्रिशुध्दी । अवश्य बाधी अतिदोष ॥६८॥

साधुविश्र्वासें अज्ञान फिटे । ज्ञानाभिमानियां विकल्प मोठे ।

त्यांसी विश्र्वास कदा न घटे । अभिमानहटें अधःपात ॥६९॥

एवं विचारितां नेटेंपाटें । अहंतेचें बंधन मोठें ।

अभिमानाऐसें नाहीं खोटें । दुजें वोखटें त्रिलोकीं ॥७०॥

अभिमानु ईश्र्वरा बाधी । तोहो शबळ कीजे सोपाधी ।

अभिमानें देहबुद्धी । बाधक त्रिशुद्धी सुरनरांसी ॥७१॥

यालागीं जे अज्ञान जन । ज्यांसी नाहीं ज्ञानाभिमान ।

तेही विश्र्वासल्या संपूर्ण । साधु सज्जन अनुग्रहो करिती ॥७२॥

ज्यासी म्हणती नीच वर्ण । स्त्रीशूद्रादि हीन जन ।

ज्यासी कां दूरी शास्त्रश्रवण । ज्यासी दूरी श्रवण वेदोक्त ॥७३॥

त्यांसी जाहलिया सद्भाव संपूर्ण । ते होतु कां हीन जन ।

परी संतकृपेसी आयतन । विश्र्वासें पूर्ण अधिकार झाला ॥७४॥

ऐसे पूर्ण भावार्थी । त्यांसी तुम्हांऐशा साधुसंतीं ।

अनुग्रहोनि तारिती । कृपामूर्ती कृपाळु ॥७५॥

अज्ञानी यापरी तरती । परी ज्ञानाभिमान ज्यांच्या मतीं ।

ते ब्रह्मादिकां न तरती । त्यांचीही स्थिति मुनि सांगे ॥७६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी