स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः ।

प्रविष्ट ईयते तत्तत्सरूपोऽग्निरिवैधसि ॥४७॥

अग्नि सहजें निराकार । त्यासी काष्ठानुरूपें आकार ।

दीर्घ चक्र वर्तुल थोर । नानाकार भासतु ॥४॥

तैसीचि भगवंताची भक्ती । स्वमायाकल्पित कल्पनाकृती ।

तेथ प्रवेशला सहजस्थितीं । बहुधा व्यक्ती तो भासे ॥५॥

जैसें गंगेचें एक जळ । भासे भंवरे लहरी कल्लोळ ।

तैसा जगदाकारें अखिळ । भासे सकळ जगदात्मा ॥६॥

कां छायामंडपींच्या चित्रासी । दीपप्रभा भासे जैसी ।

राम रावण या नांवेंसी । दावी जगासी नटनाट्य ॥७॥

तैशा नानाविधा व्यक्ती । नाना मतें नाना कृती ।

तेथ प्रवेशोनि श्रीपती । सहजस्थितीं नाचवी ॥८॥

तैशा योगियाची स्थिती । पाहता नानाकार व्यक्ती ।

आपणियातें देखे समवृत्ती । भेदभ्रांति त्या नाहीं ॥९॥

तेथ जें जें कांहीं पाहे । तें तें आपणचि आहे ।

या उपपत्ती उभवूनि बाहे । सांगताहे अवधूतु ॥५१०॥

या देहासी जन्म नाशु । आत्मा नित्य अविनाशू ।

हा दृढ केला विश्वासू । गुरु हिमांशू करूनि ॥११॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी