धर्म इष्टं धनं नॄणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः ।

दक्षीणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः परं बलम् ॥३९॥

धन धान्य पशु रत्न । हें प्राण्यासी नव्हे इष्ट धन ।

मोक्षामार्गीं सबळ जाण । इष्ट धन तो धर्म ॥७४॥

घरीं जें पुरिलें धन । तें घरींच राहे जाण ।

धर्म तो स्वयें चालतें धन । अंगा बंधन येवो नेदी ॥७५॥

धर्मिष्ठायेवढा कृपण । न देखें मी आणिक जाण ।

मरतांही स्त्रीपुत्रां वंचून । अवघेंचि धन सवें ने ॥७६॥

धार्मिकीं धर्मार्थ वेंचूनि धन । मी भांडारी केला नारायण ।

जे समयीं जें जें लागे जाण । तें मी आपण स्वयें पुरवीं ॥७७॥

यालागीं धर्म तो इष्ट धन । हें सत्य सत्य माझें वचन ।

ऐक यज्ञाचें व्याख्यान । यथार्थ जाण सांगतों ॥७८॥

अग्नि तो माझें मुख जाण । यज्ञभोक्ता मी नारायण ।

अवघा यज्ञचि मी श्रीकृष्ण । परम प्रमाण वेदोक्त ॥७९॥

तेथें माझें स्वरूप ब्राह्मण । मद्दीक्षादीक्षित जाण ।

सद्‍भावें करूनियां यजन । माझें सुख संपूर्ण पावले ॥४८०॥

तेथ अधर्मद्रव्याचेनि कोडें । अविधी दांभिक याग घडे ।

तोही मज मुखींच पडे । परी ते कोरडे खडखडीत ॥८१॥

अविधी जाहले पशुघातकी । तेणें अवदानें मी नव्हें सुखी ।

दंभे पडले कुंभिपाकीं । महानरकीं रौरवीं ॥८२॥

सर्व भूतांच्या भूतमुखीं । अर्पी तें पावे यज्ञपुरुखीं ।

हे दीक्षा नेणोनि याज्ञिकीं । जाहले नारकी हिंसादोषें ॥८३॥

जो मद्‍भावें दीक्षित जाण । विश्वतोमुखीं ज्यांचे यजन ।

तयांचा `यज्ञ' तो मी नारायण । दक्षीणा कोण ते ऐका ॥८४॥

यज्ञासी मोल नाहीं देख । ज्यासी ज्ञानदक्षिणा अमोलिक ।

हातां येतांचि याज्ञिक । महासुख पावले ॥८५॥

दक्षिणा आल्या ज्ञानघन । याज्ञिक होती अतिसंपन्न ।

कल्पांतीं वेंचेना तें धन । निजीं समाधान जीवशिवां ॥८६॥

सर्वांमाजीं प्राण सबळ । प्राणबळें बळी सकळ ।

प्राणयोगें मन चपळ । अतिचंचळ प्राणस्पंदे ॥८७॥

यापरी गा बळिष्ठ प्राण । प्राणाअधीन सदा मन ।

तो प्राण जिंकावा आपण । `बळवंतपण' या नांव ॥८८॥

गज उपडिजे पायीं धरून । घायीं चूर कीजे पंचानन ।

प्राण न जिंकतां जाण । शूरांचें प्रमाण नव्हे बळ ॥८९॥

प्राणाअधीन जीव मन । त्या प्राणाचें करूनि दमन ।

तो स्वयें कीजे गा स्वाधीन । `अतिबळ' जाण या नांव ॥४९०॥

दृढ प्राणायाम साधिल्यापाठीं । थोरला देवो धांवे भेटी ।

भेटलिया न सुटे मिठी । ऐसा `बळी' सृष्टीं प्राणायामी ॥९१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी