श्रीब्राह्मण उवाच ।

सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च ।

देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद् बुधः ॥१॥

श्रवणीं सादरता यदूसी । देखोनि सुख जालें ब्राह्मणासी ।

तेणें सुखें निरूपणासी । उल्हासेंसी करीतसे ॥१६॥

तो म्हणे राया सावधान । विषयसुखाचें जें सेवन ।

तें स्वर्गनरकीं गा समान । नाहीं अनमान ये अर्थी ॥१७॥

भोगितां उर्वशीसी । जें सुख स्वर्गीं इंद्रासी ।

तेंचि विष्ठेमाजीं सूकरासी । सूकरीपासीं निश्चित ॥१८॥

हें जाणोनि साधुजन । उभय भोगीं न घालिती मन ।

नेदवे प्रेतासी आलिंगन । तेवीं साधुजन विषयांसी ॥१९॥

जीत सापु धरावा हातीं । हें प्राणियांसी नुपजे चित्तीं ।

तेवीं विषयांची आसक्ती । साधु न धरिती सर्वथा ॥२०॥

जैसें न प्रार्थितां दुःख । प्राणी पावताति देख ।

तैसें न इच्छितां इंद्रियसुख । भोगवी आवश्यक अदृष्ट ॥२१॥

मज दुःखभोगु व्हावा । हें नावडे कोणाच्या जीवा ।

तें दुःख आणी अदृष्ट तेव्हां । तेवीं सुखाचा यावा अदृष्टें ॥२२॥

ऐसें असोनि उद्योगु करितां । तेणें आयुष्य नाशिलें सर्वथा ।

यालागीं सांडूनि विषयआस्था । परमार्था भजावें ॥२३॥

केवळ झालिया परमार्थपर । म्हणसी आहारेंवीण न राहे शरीर ।

येच निर्धारीं साचार । गुरु 'अजगर' म्यां केला ॥२४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी