अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाढयतमः श्रिया ।

वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धोऽतिकोपनः ॥६॥

मालवदेशीं अवंतिनगरीं । तेथ ब्राह्मण वसे गृहद्वारीं ।

कृषिवाणिज्यवृत्तीवरी । जीविका करी निरंतर ॥७७॥

गांठीं धनधान्यसमृद्धी । अमर्याद द्रव्यसिद्धी ।

परी अतिशयें कृपणबुद्धी । पोटाही त्रिशुद्धी न खाय ॥७८॥

पोटा सदा खाय कदन्न । तेंही नाहीं उदरपूर्ण ।

तेथ स्त्रीपुत्रादि दासीजन । जठरतर्पण न पावती ॥७९॥

न करी नित्यनैमित्य । स्वप्नीं नेणे धर्मकृत्य ।

देव ब्राह्मण अतिथी तेथ । सदा जात पराङमुख ॥८०॥

कवडी एक लाभू पाहे । तैं मातापित्यांचें श्राद्ध आहे ।

तें सांडूनि अंत्यजगृहा जाये । न मनी भये स्पर्शाचें ॥८१॥

मी उत्तम हा हीनवर्ण । हे धनलोभें गिळी आठवण ।

हाता येतां देखोनि धन । स्वीकारी अन्न पतिताचें ॥८२॥

धनकामासाठीं देख । न मनी पाप महादोख ।

कवडीच्या लोभें केला मूर्ख । नाठवे नरकमहापातू ॥८३॥

यापरी तो कर्मभ्रष्ट । अकर्म करी क्रियानष्ट ।

अतिवंचक महाशठ । केवळ नष्ट धनलोभी ॥८४॥

त्या धनलाभाचा अवरोधू । होतां देखोनि खवळे क्रोधू ।

गोहत्यादि ब्रह्मवधू । करावया सिद्ध स्वयें होय ॥८५॥

धनकामीं क्रोधाची वस्ती । धनापाशीं पापें असती ।

धनलोभीं ज्यासी स्थिती । कदर्युवृत्ति त्या नांव ॥८६॥

ऐसें धन सांचिलें फाडोवाडें । त्याचाही व्यय जैं करणें पडे ।

तैं प्राणांतचि येऊनि घडे । विचार पुढें असेना ॥८७॥

वानराचे गालींचे चणे । हाता न येती जितां प्राणें ।

तैसा द्रव्याचा व्ययो करणें । तेंचि मरणें कदर्या ॥८८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी