शतवषा ह्यनावृष्टिर्भविष्यत्युल्बणा भुवि ।

तत्कालोपचित्तोष्णार्को लोकांस्त्रीन्प्रतपिष्यति ॥९॥

काळक्षोभाचिये दृष्टि । शतवर्षें अनावृष्टी ।

तेणें अत्युल्बणें आटे सृष्टी । पृथ्वीच्या पोटीं कांहीं नुरे ॥५८॥

प्राणिमात्र निमाले देख । वनें वाळूनि जाहली राख ।

बिंदुमात्र न मिळे उदक । यापरी लोक आटिले काळें ॥५९॥

तंव द्वादशादित्यमेळा । मंडळीं झाला एकवेळा ।

तेथींच्या किरणीं प्रबळा । त्रैलोक्या सकळा संतप्त केलें ॥१६०॥

येती उष्णाचिया आह्मा । होती पर्वतांच्या लाह्या ।

तेणें धरातळ लवलाह्या । भस्म झालें राया महाउष्णें ॥६१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel