त्यक्‍त्वाऽऽत्मानं व्रजन्तीं तां, नग्न उन्मत्तवन्नृपः ।

विलपन्नन्वगाज्जाये, घोरे तिष्ठेति विक्लवः ॥५॥

पृथ्वीपरिपालनीं वरिष्ठ । स्वधर्मी धार्मिक श्रेष्ठ ।

शत्रुदमनीं अतिसुभट । प्रतापें उद्भट महावीर ॥७४॥

जाणे वेदशास्त्रविवेक । ज्यासी वंदिती सकळ लोक ।

तोही वेश्येचा केवळ रंक । झाला देख निजांगें ॥७५॥

सुरां असुरां न खालवी मान । जो अल्पही न साहे अपमान ।

तो वेश्येलागीं झाला दीन । निजसन्मान विसरोनी ॥७६॥

उर्वशी जातां देखोनि दिठीं । नग्न उन्मत्त उठाउठीं ।

रडत पडत लागे पाठीं । स्फुंदतां पोटीं श्वास न रिघे ॥७७॥

डोळेभरी पाहूं दे दिठीं । सांगेन जीवींच्या गुह्य गोष्टी ।

प्राण रिघों पाहे उठाउठी । क्षणभर भेटी न देतां ॥७८॥

आपुल्या पूर्वजांची आण । कदा नुल्लंघीं तुझें वचन ।

सत्य मानीं माझें प्रमाण । तुज काय कारण रुसावया ॥७९॥

तुज चालतां लवलाहीं । झणीं खडे रुततील पायीं ।

तुज जाणें कोणे ठायीं । तरी सवें मीही येईन ॥८०॥

जाऊं नको उभी राहें । परतोनी मजकडे पाहें ।

म्हणोनि धरुं धांवे पाये । तंव ते जाये उपेक्षुनी ॥८१॥

ज्यासी राजे मुकुटमणी । सदा येती लोटांगणीं ।

तो लागे वेश्येचे चरणीं । बाप करणी कामाची ॥८२॥

तुझी मज अति कळवळ । तुजलागीं मन माझें कोमळ ।

तूं कठिण झालीस केवळ । कोप प्रबळ कां धरिला ॥८३॥

यापरी रायाचें चित्त । विरहातुर शोकाकुलित ।

अतिशयें ग्लानियुक्त । ते ग्लानि सांगत श्रीकृष्ण ॥८४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी