आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः ।

दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिताः ॥ ११ ॥

सांडूनि फळाशा देहाभिमान । मज नार्पिती जे साधन ।

त्यांचें फळ दुःखरूप जाण । जन्ममरणदायक ॥७८॥

तिंहीं साधनीं साधिले लोक । ते अंतवंत नश्वर देख ।

ते लोकींचें जें सुख । साखरेंसीं विख रांधिलें ॥७९॥

त्याचे जिव्हाग्रीं गोडपण । परिपाकीं अचूक मरण ।

तैसा तो क्षुद्रानंद जाण । शोकासी कारण समूळ ॥८०॥

निजकर्में मलिन लोक । त्यांच्या ठायीं कैंचें सुख ।

उत्तरोत्तर वाढते दुःख । अंधतमदायक परिपाकू ॥८१॥

भोगासक्त जें झालें मन । त्यासी अखंड विषयांचें ध्यान ।

विषयाध्यासें तमोगुण । अधःपतनदायक ॥८२॥

इंहींच साधनीं माझी भक्ती । जो कोणी करील परमप्रीतीं ।

ते भक्तीची मुख्यत्वें स्थिती । स्वयें श्रीपती सांगत ॥८३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel