आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः ।

दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिताः ॥ ११ ॥

सांडूनि फळाशा देहाभिमान । मज नार्पिती जे साधन ।

त्यांचें फळ दुःखरूप जाण । जन्ममरणदायक ॥७८॥

तिंहीं साधनीं साधिले लोक । ते अंतवंत नश्वर देख ।

ते लोकींचें जें सुख । साखरेंसीं विख रांधिलें ॥७९॥

त्याचे जिव्हाग्रीं गोडपण । परिपाकीं अचूक मरण ।

तैसा तो क्षुद्रानंद जाण । शोकासी कारण समूळ ॥८०॥

निजकर्में मलिन लोक । त्यांच्या ठायीं कैंचें सुख ।

उत्तरोत्तर वाढते दुःख । अंधतमदायक परिपाकू ॥८१॥

भोगासक्त जें झालें मन । त्यासी अखंड विषयांचें ध्यान ।

विषयाध्यासें तमोगुण । अधःपतनदायक ॥८२॥

इंहींच साधनीं माझी भक्ती । जो कोणी करील परमप्रीतीं ।

ते भक्तीची मुख्यत्वें स्थिती । स्वयें श्रीपती सांगत ॥८३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी