तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत् ।

तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ ४४ ॥

जाहलिया आनंदपद प्राप्त । चिदाकाशचि दिसे समस्त ।

चिदाकाशीं चित्त । अतिसावचित्त ठेवावें ॥५१०॥

तेव्हां चिदाकाश चित्त चिंतन । हेंही सांडूनि त्रिविध भेदध्यान ।

जो मी परमानंद परिपूर्ण । भेदशून्य चिदात्मा ॥११॥

तेथें वृत्ति करूनि निमग्न । सांडावें चिदाकाशाचेंही ज्ञान ।

तेव्हां ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान । हेंही स्फुरण स्फुरेना ॥१२॥

एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि ।

विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम् ॥ ४५ ॥

यापरी साधकांची निजवृत्ती । माझ्या स्वरूपीं मीनल्या स्वरूपस्थिती ।

तेव्हां मीपणाची स्फुरे जे स्फूर्ती । तेही अद्वैतीं विराली ॥१३॥

तेथें मीतूंपणाचा भास । यापरी निमाला निःशेष ।

माझें परमानंद निजसुख । अद्वैतें देख कोंदलें ॥१४॥

जेवीं ज्योतीसी मीनल्या ज्योती । दोहींची होय एकचि दीप्ति ।

तेवीं जीवचैतन्याची स्फूर्ती । अद्वैतसुखप्राप्ती समरसें ॥१५॥

कोटि स्नेहसूत्रें मांडिती । तेणें कोटि दीप नामाभिव्यक्ती ।

ते कोटि दीपीं एक दीप्ती । तेवीं जीव अद्वैतीं चिन्मात्र ॥१६॥

देहेंद्रिय‍उपाधिवशें । जीवासी भिन्नत्व आभासे ।

अद्वैतबोध समरसें । जीवू प्रवेशे स्वरूपीं ॥१७॥

तेव्हां एक परमसुख । हेंही म्हणतें नाहीं देख ।

एकाकी एकलें एक । सुखेंसीं निजसुख कोंदलें ॥१८॥

जेवीं साखरे साखर चाखित । कीं उदकीं उदक स्नान करित ।

हो कां घृत रिघालें घृताआंत । सुनिश्चित सुवासा ॥१९॥

यापरी माझी ध्यानस्थिती । साधकां जाहली परमप्राप्ती ।

तेचि उपसंहारें श्रीपती । उद्धवाप्रती सांगत ॥५२०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी