अहमेतत्प्रसङ्ख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः ।

मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना ।

सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित् ॥३८॥

एवं 'पंचवीसतत्त्वसंख्यान' । तें अवघें मीचि जाण ।

या गणण्याचें गणितें 'ज्ञान' । तेंही मी आपण म्हणे देवो ॥७७॥

हेंही जाणतें जें लक्षण । तेंही देवो म्हणे मी आपण ।

मजवेगळें अणुप्रमाण । सर्वथा जाण असेना ॥७८॥

जीव आणि ईश्वर । गुणी आणि गुणावतार ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञ निर्धार । सर्वही साचार मीचि मी ॥७९॥

मजवेगळें अणुमात्र । उरलें नाहीं गा स्वतंत्र ।

मी सर्वात्मा सर्वत्र । केवळ 'चिन्मात्र' तेंही मी ॥२८०॥

मजवेगळें येथें कांही । उद्धवा गा उरले नाही ।

सर्वसाधारण पाहीं । सर्वां देहीं असें मी ॥८१॥

उद्धवा ऐसें म्हणसी कांही । 'संक्षेपु न करावा पाहीं' ।

विस्तारू न चले ये ठायीं । ऐक तेंही सांगेन ॥८२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी