चन्दनोशीरकर्पूरकुङ्‌कुमागरुवासितैः ।

सलिलैः स्नापयेन्मन्त्रौर्नित्यदा विभवे सति ॥३०॥

स्वर्णधर्मानुवाकेन, महापुरुषविद्यया ।

पौरुषेणापि सूक्तेन, सामभीराजनादिभिः ॥३१॥

एक वाळ कर्पूर । चंदन कुंकुम केशर ।

त्यांमाजीं मेळवूनि अगर । धूपिलें नीर स्नपनासी ॥७१॥

सुवासित सपरिकर । गंगाजळ अतिपवित्र ।

शंखमुद्रापुरस्कर । शंखीं तें नीर भरावें ॥७२॥

ऐसें जळ घेऊनि शुद्ध। आपस्तंबशाखेचें प्रसिद्ध ।

’सुवर्णधर्मानुवाक’ पद । तेणें अभिषेक विशद मज करावा ॥७३॥

अथवा केवळ ’पुरुषसूक्त’ । ’रुद्राभिषेक’ विष्णुसूक्त’ ।

इंहीं मंत्रीं मंत्रोक्त । देवासीं यथोक्त स्नान द्यावें ॥७४॥

कां सामवेदींचें गायन । त्यामाजीं सामनीराजन ।

तेणें ही करुनियां जाण । देवासी स्नान करावें ॥७५॥

असल्या वैभवसंपन्न । नित्य द्यावें हें महास्नान ।

नातरी पर्यविशेषें जाण । करावें आपण जयंत्यादिकीं ॥७६॥

आगमोक्त सुलक्षण । ’महापुरुषविद्या’ पूर्ण ।

तेणेंही करुनि आपण । देवासी स्नान करावें ॥७७॥

देवासी पूर्ण झालिया स्नान । करावें मंगळनीरांजन ।

मग वस्त्रें अलंकार भूषण । देवासी आपण अर्पावीं ॥७८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी