एकादशत्वमात्माऽसौ महाभूतेन्द्रियाणि च ।

अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४॥

अकरा तत्त्वें बोलिलीं येथें । पांच इंद्रियें पंच महाभूतें ।

जीव शिव आणि मनातें । एकत्वें येथें गणिलीं देख ॥१४॥

दृति मृदु आणि पिंवळा । एकत्वें जेवीं चांपेकळा ।

सुवास सुस्वाद सुनीळा । एकत्र मेळा आम्रफळीं ॥१५॥

तेवीं जीव शिव आणि मन । तिन्ही एकरुपचि जाण ।

जेवीं हे ममणी संपूर्ण । हेमसूत्रीं सज्ञान ओंविती ॥१६॥

पंच इंद्रियें पंच महाभूतें । जीव शिव मन एकात्मते ।

एकादश तत्त्वें येथें । जाण निश्चितें या हेतू ॥१७॥;

प्रकृति पुरुष महदहंकार । पंच महाभूतें अविकार ।

सकळ विकारसंभार । यामाजीं साचार अंतर्भूत ॥१८॥

एवं ऋषीश्वरांच्या व्युत्पत्ती । तत्त्वविवक्षा उपपत्ती ।

नव तत्त्वसंख्यायुक्ती । जाण या रीतीं उद्धवा ॥१९॥

एक बोलती निजज्ञानी । प्रकृति पुरुष तत्त्वें दोनी ।

आन पाहतां जनींवनीं । तिसरें नयनीं दिसेना ॥२२०॥

जे निश्चयें अतिनिष्टंक । ते म्हणती तत्त्व एक ।

एक तेंचि अनेक । अनेकीं एक निश्चित ॥२१॥

जेवीं सुवर्णाचें भूषण । भूषणीं स्वयें सुवर्ण ।

तेवीं अनेकीं एकपण । एकत्वें जाण निश्चित ॥२२॥

जेवीं उंसाची निजगोडी । गूळसाकरेच्या मोडी ।

तेचि दिसे चढोवढी । तेवीं तत्त्वपरवडी निजतत्त्वें ॥२३॥

त्या जाणावया निजतत्त्वातें । ऋषीश्वरांचीं बहुत मतें ।

मी स्वल्पचि बोलिलों येथें । येरवीं अगणितें ग्रंथांतरीं ॥२४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी