श्रीभगवानुवाच -

नह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव ।

संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥६॥

ज्याचें ऐकतां वचन । वेदवाक्या पडे मौन ।

ज्याची करितां आठवण । मनपणा मन स्वयें मुके ॥५०॥

जो वेदार्थप्रकाशक । जो अर्काचा आदि अर्क ।

तो उद्धवासी यदुनायक । स्वमुखें देख बोलत ॥५१॥

आगमनिगमोक्तप्रकार । माझी पूजाविधी सविस्तर ।

सांगतां अनंत अपार । न कळे पार ब्रह्मादिकां ॥५२॥

उद्धवा ऐक पां तत्त्वतां । मी देवादिदेव झालों वक्ता ।

तरी पूजाविधानकथा । समूळ सर्वथा न सांगवे ॥५३॥

जरी झाले अतिसज्ञान । तरी पूजाविधिविधान ।

सांगावया समर्थपण । सर्वथा जाण असेना ॥५४॥

एवं पूर्वोक्तप्रकार । आगमनिगमनिजसार ।

निवडूनि संक्षेपाकार । तुज मी साचार सांगेन ॥५५॥;

पूजाविधिनिजसार । त्रिविध विधान त्रिप्रकार ।

ऐक त्याचाही विचार । विधिउपचारविभागें ॥५६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी