य एष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते ॥२१॥

भ्रांतीस्तव भवतरुवरू । कर्माकर्मजळें वाढला थोरू ।

जीर्ण जुनाट अपरंपारू । ओतंबरू फळपुष्पीं ॥२२॥

त्याचें कोण बीज कोण मूळ । कोण रसू कोण फळ ।

जेणें भ्रमले जीव सकळ । तें मी समूळ सांगेन ॥२३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel