समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् ।

असंयतं यस्य मनो विनश्येद्दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ॥४७॥

येथ ज्या पुरुषाचें मन । ठाकी आपुलें जन्मस्थान ।

त्यासी दानादिकांचें कोण । प्रयोजन साधनीं ॥६५०॥

पूर्णतृप्तापाशीं जाण । ओगरलिया सदन्न ।

तो जेवीं न पाहे हुंगोन । तेवीं साधन अमनस्का ॥५१॥

गंगा उतरावया महापूरीं । अतिप्रयासीं ताफा करी ।

तोचि पूर वोहटल्यावरी । ताफा अव्हेरी निःशेष ॥५२॥

तेवीं कामक्रोधादिवेगशून्य । ज्याचें निर्विकल्पीं निश्चळ मन ।

त्यासी दानादिकीं प्रयोजन । नाहीं जाण निश्चित ॥५३॥

जेवीं सूर्योदय झाल्यापाठीं । उपेगा न ये लक्ष दिवटी ।

तेवीं निर्विकल्पता मनीं उठी । तैं साधनें कोटी सुनाट ॥५४॥

एवं समाहित ज्याचें मन । त्यासी दानादि नाना साधन ।

करावया नाहीं प्रयोजन । कल्पना पूर्ण निमाल्या ॥५५॥

ज्याचें नेम न मनी चित्त । जें सदा विवेकरहित ।

जें अनिवार विषयासक्त । त्यासीही अनुपयुक्त साधनें ॥५६॥

जेवीं मदगजांच्या लोटीं । सैन्य पळे वारा वाटीं ।

तेवीं विषयासक्तापाठीं । साधनें हिंपुटी होऊनि ठाती ॥५७॥

जो विषयासक्तमना । तो सर्वथा नातळे साधना ।

करी तैं तेथेंही जाणा । विषयकल्पना संकल्पीं ॥५८॥

स्वयें करितां पैं साधना । जें जें फळ वांछी वासना ।

तें तेंचि फळे जाणा । करी उगाणा दानादिकांचा ॥५९॥

जेवीं कां पूर्णबळाचा वारु । त्यावरी बैसला निर्बळ नरु ।

तो त्यासी सर्वथा अनावरु । नव्हे स्थिरु अणुमात्र ॥६६०॥

तैसें ज्याचें अतिदुर्मन । सदा कामक्रोधीं परिपूर्ण ।

जो स्वयें झाला मनाचे आधीन । ज्याचा विवेक निमग्न महामोहीं ॥६१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी