स्वधर्मस्थो यजन्यज्ञैरनाशीः काम उद्धव ।

न याति स्वर्गनरकौ, यद्यन्यन्न समाचरेत् ॥१०॥

गृहस्थाश्रमीं स्वधर्मस्थिती । जरी विचरेना ’अन्यगती’ ।

तरी येथेंचि लाहे विरक्ती सुनिश्चितीं उद्धवा ॥११०॥

अन्यगतींचें विचरण । तें तूं म्हणशील कोण ।

ऐक त्याचेंही लक्षण समूळ खूण सांगेन ॥११॥

परद्रव्य-परदारा-रती । परापवादाची वदंती ।

ही नांव गा ’नारकी गती’ । जाण निश्चितीं उद्धवां ॥१२॥

दिविभोगाचेनि श्रवणें । ज्याच्या मनाचें बैसे धरणें ।

कर्में तदनुकूल करणें । तैं स्वर्गा भोगणें अलोट ॥१३॥

या जाण दोन्ही ’अन्यगती’ । यांतूनि काढूनियां वृत्ती ।

यज्ञादिकीं मज यजिती । तैं नैराश्यस्थिती नित्यनैमित्यें ॥१४॥

तैं न पडे स्वर्गीचें पेणें । न घडे नरकासी जाणें ।

येचि लोकीं विरक्त होणें । तेंचि बोलणें हरि बोले ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी