यया विचित्रव्यसनाद्भवद्भिर्विश्वतो भयात् ।

मुच्येमह्यञ्जसैवाद्धा तथा नः शाधि सुव्रत ॥९॥

मायाजलें भवसागरु । भरला असे अतिदुस्तरु ।

त्याचा उतरावया पैलपारु । होय तूं तारुं मुनिराया ॥९२॥

याचें सकळ जळ क्षार । माजीं सावजें अनिवार ।

एकएकें चराचर । गिळिलें साचार निजशक्तीं ॥९३॥

लाटांवरी अचाट लाटा । मोहाचिया अतिदुर्घटा ।

आदळती अविवेकतटा । धैर्याचिया कांठा पाडित ॥९४॥

अहं-कुवावो वाजतां थोरु । अवघाचि खवळे सागरु ।

मी-माझेनि गजरें घोरु । अतिदुर्धर गर्जत ॥९५॥

नाना वासनांचा वळसा । पाहें पां भंवताहे कैसा ।

येथ तरावया धिंवसा । नव्हे सहसा सुरनरां ॥९६॥

क्रोधाचें प्रबळ भरतें । भरी द्वेषाचिया तरियांतें ।

असूयातिरस्कारांची तेथें । चिडाणी उते अनिवार ॥९७॥

कामपर्वताचीं शिखरें । विषमें भासती अपारें ।

आशेइच्छेचीं वरी थोरें । झाडें विषयांकुरें वाढलीं ॥९८॥

संकल्पविकल्पांचे मीन । निंदेच्या सुसरी दारुण ।

ब्रह्मद्वेषाचे नक्र पूर्ण । सागरीं जाण तळपती ॥९९॥;

एवढाही हा भवसागरु । शोषिता तूं अगस्ती साचारु ।

तुझेनि भवाब्धिपैलपारु । पावों हा निर्धारु जाहला आम्हां ॥१००॥

याचा विश्वतोभय हेलावा । तो आम्हां न बाधी तुमच्या कणवा ।

अप्रयासें नारददेवा । मरणार्णवा मज तारीं ॥१॥

पायीं उतरुन भवसागरु । साक्षात्‌ पावें परपारु ।

ऐसा भागवतधर्मविचारु । तो निजनिर्धारु प्रबोधीं ॥२॥

ऐकोनि वसुदेवाची उक्ती । नारद सुखावला चितीं ।

तोचि अभिप्रावो परीक्षिती । शुक स्वमुखें स्थिति सांगत ॥३॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी