प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान् ।

तत्त्वेन स्पर्शसंमूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५०॥

कर्माकर्मकर्तेपण । आत्म्यासी सर्वथा नाहीं जाण ।

येचि अर्थीचें निरुपण । मागां संपूर्ण सांगीतलें ॥५९०॥

आत्मा नातळे तिन्ही गुण । देही देहातीत जाण ।

प्रकृतीहून पुरुष भिन्न । हें निजात्मज्ञान जो नेणे ॥९१॥

तोचि संसाराचा आपण । घरजांवई झाला जाण ।

देहाभिमानासी संपूर्ण । एकात्मपण मांडिलें ॥९२॥

विषयभोग तोचि पुरुषार्थ । ऐसें मानूनियां निश्चित ।

शुभाशुभ कर्मी येथ । भोगवीत नाना योनी ॥९३॥

विषयभोग अभिमानें जाण । पुढती जन्म पुढती मरण ।

नाना योनीं आवर्तन । देहाभिमान भोगवी ॥९४॥

तें नाना योनीं गर्भदुःख । देहाभिमानें भोगिती मूर्ख ।

तेंचि नाना तत्त्वांचें रुपक । यदुनायक सांगत ॥९५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी