प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान् ।

तत्त्वेन स्पर्शसंमूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५०॥

कर्माकर्मकर्तेपण । आत्म्यासी सर्वथा नाहीं जाण ।

येचि अर्थीचें निरुपण । मागां संपूर्ण सांगीतलें ॥५९०॥

आत्मा नातळे तिन्ही गुण । देही देहातीत जाण ।

प्रकृतीहून पुरुष भिन्न । हें निजात्मज्ञान जो नेणे ॥९१॥

तोचि संसाराचा आपण । घरजांवई झाला जाण ।

देहाभिमानासी संपूर्ण । एकात्मपण मांडिलें ॥९२॥

विषयभोग तोचि पुरुषार्थ । ऐसें मानूनियां निश्चित ।

शुभाशुभ कर्मी येथ । भोगवीत नाना योनी ॥९३॥

विषयभोग अभिमानें जाण । पुढती जन्म पुढती मरण ।

नाना योनीं आवर्तन । देहाभिमान भोगवी ॥९४॥

तें नाना योनीं गर्भदुःख । देहाभिमानें भोगिती मूर्ख ।

तेंचि नाना तत्त्वांचें रुपक । यदुनायक सांगत ॥९५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel