परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः ।

मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥३०॥

तेथ करितां कथानुवादु । परस्परें निजात्मबोधु ।

करितां गुह्यज्ञानसंवादु । परमानंदु वोसंडे ॥५८३॥

एवं हरिकथेच्या आवडीं । परस्परें श्रद्धा गाढी ।

सुखसंवादपरवडी । निजसुखगोडी चाखिती ॥५८४॥

चाखतां निजसुखगोडी । हारपती दुःखकोडी ।

उभवूनि भक्तिसाम्राज्यगुढी । स्वानंदजोडी जोडावी ॥५८५॥

भावें करितां अभेदभजन । भक्त पावती स्वानंद पूर्ण ।

त्या स्वानंदाचें निजचिन्ह । ऐक सांगेन नृपनाथा ॥५८६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी