अहो एष महासारो धृतिमान् गिरिराडिव ।

मौनेन साधयत्यर्थं बकवद्‌दृढनिश्चयः ॥३९॥

हा दांभिकांमाजीं महाबळी । धरिल्या वेषातें प्रतिपाळी ।

आम्हीं पीडितां न डंडळी । जेवीं कां वाहटोळीं महामेरु ॥५५०॥

याच्या धैर्याचें शहाणपण । साधावया अन्नआच्छादन ।

बकाच्या ऐसें धरिलें मौन । स्वार्थ पूर्न लक्षूनी ॥५१॥

बक गिळावया मासा । मौन धरोनि राहे जैसा ।

हाही जाणावा तैसा । भोळ्या माणसां नाडील ॥५२॥

आतां हा धनलोभार्थ जाणा । पूर्वील उपद्रव नाणी मना ।

तेचि झालीसे दृढ धारणा । उपद्रवगणना या नाहीं ॥५३॥

एक म्हणती धैर्यमूर्ती । म्हणोनियां लाता हाणिती ।

एक ते नाकीं काडया खुपसिती । याची निजशांती पाहों पां ॥५४॥

ऐसऐसे उपद्रवती । नानापरी उपहासिती ।

तरी द्वेष नुपजे चित्तीं । निजशांती निश्चळू ॥५५॥;

जंव जंव देखती त्याची शांती । तंव तंव दुर्जन क्षोभा येती ।

नाना उपद्रव त्यासी देती । तेंचि श्रीपती सांगत ॥५६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel