श्रीशुक‍उवाच-

इत्थं स्वभृत्यमुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः ।

प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान् ॥८॥

शुक्र म्हणे गा परीक्षिती । सावधान होईं चित्तीं ।

धन्य उद्धवाची प्रश्नोक्ती । स्वधर्मे मुक्ती पुशिली ॥५०॥

जो भृत्यांमाजीं पढियंता । अत्यंत आवडे कृष्णनाथा ।

त्या वेगळें श्रीअनंता । क्षणही सर्वथा करमेना ॥५१॥

ज्यापाशीं गा निजगुज । सदा सांगे गरुडध्वज ।

ज्यावेगळें आप्तकाज । अधोक्षज बोलेना ॥५२॥

ज्याच्या वचनासी विलंबु । क्षण न करीच रमावल्लभु ।

जो ब्रह्मादिकां दुर्लभु । तो जाहला सुलभु उद्धवा ॥५३॥

यालागीं `भृत्यमुख्यात' । आली उद्धवाचे हाता ।

तेणें प्रार्थूनियां भगवंता । `स्वकर्में मुक्तता' पुशिली ॥५४॥

हो कां ज्याचेनि प्रश्नधर्मे । जग उद्धरिलें यथानुक्रमें ।

ज्यालागीं गा पुरुषोत्तमें । मोक्ष स्वधर्मे प्रकटिजे ॥५५॥

स्वधर्म करितां स्वभावतां । निजमोक्ष लाभे आयिता ।

एवढ्या उपकाराची कथा । उद्धवें तत्त्वतां पुशिली ॥५३॥

ऐकोनि चातकांचे वचन । गर्जोनि वर्षे जेवीं घन ।

कां वत्सहुंकारें जाण । ये हुंबरेन धेनु जैशी ॥५७॥

तेवीं ऐकोनि उद्धवाच्या बोला । श्रीकृष्ण निजबोधें गर्जिन्नला ।

अतिस्वानंदें संतोषला । काय बोलिला गोविंदु ॥५८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी