ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च संमतः ।

स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मदृते प्रियः ॥२॥

जो मी अद्वयानंदस्थिती । त्या माझी ज्ञानियांसी प्रीती ।

ते प्रीतीची उपपत्ती । ऐक निश्चितीं उद्धवा ॥४१॥

ज्ञानियांसी अतिवल्लभ । जो मी परमात्मा स्वयंभ ।

ज्ञानियांचा परम लाभ । मी पद्मनाभ निजधन ॥४२॥

ज्ञानियांसी जो स्वर्ग चांग । तो मज वेगळा नाहीं मार्ग ।

ज्ञानियांचा जो मोक्षभाग । तो मी श्रीरंग निजात्मा ॥४३॥

ज्ञानियांचें स्वधर्मसाधन । तें मी परमात्मा नारायण ।

मजवेगळें कांहीं आन । ज्ञात्यांसी जाण असेना ॥४४॥

ज्ञात्यांसी स्वर्गमोक्षसुख । मजवेगळें उरलें नाहीं देख ।

मी चिदात्मा निजव्यापक । भावें निष्टंक पावले ॥४५॥

ज्ञात्यांचा अर्थ स्वार्थ परमार्थ । मी पुरुषोत्तम गा समस्त ।

आद्य अव्यय अनंत । माझें निजसुख प्राप्त त्यां जाहलें ॥४६॥

ऐशी ज्ञानियांसी माझी प्रीती । तेही तैसेच मज प्रिय होती ।

तेंचि स्वयें श्रीपती । उद्धवाप्रती सांगत ॥४७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी