पिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे, हृत्पद्मस्थां परां मम ।

अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादांते सिद्धभाविताम् ॥२३॥

वायुबीजें आवाहूनी । पिंगला प्राण पूरुनी ।

तोचि कुंभकें स्तंभूनि । मात्राधारणीं धरावा ॥८२॥

वायु जो धारणा धरावा । तो जंव फुटेना अव्हासव्हा ।

तंवचि वरी निरोधावा । मग रेचावा शनैःशनैः ॥८३॥

ऐसें करितां प्राणधारण । स्वयें कल्पावें शरीरशोषण ।

शरीर शोषलें मानूनि जाण । देहदहन मांडावें ॥८४॥

आधारस्थित जो अग्नी । तो अग्निबीजें चेतवूनी ।

तोचि देह लावूनि दहनीं । भस्म मानूनी निजदेह ॥८५॥

देह दहनें अतिसंतप्त । तेथ चंद्रबीजें चंद्रामृत ।

आणोनि निववावे समस्त । नवा देह तेथ कल्पावा ॥८६॥

देह कल्पावा जो एथ । पूर्ण पाटव्य इंद्रिययुक्त ।

त्याच्या हृदयपद्माआंत । अण्वी जीवकळा तेथ पहावी माझी ॥८७॥

माझी जीवकळा परम । सूक्ष्माहूनि अति सूक्ष्म ।

यालागीं ’अण्वी’ तिचें नाम । विश्रामधाम जगाचें ॥८८॥

अकार उकार मकारस्थिती । यांतें प्रकाशे अण्वी जीवज्योती ।

ते तंव शब्दाहूनि परती । योगीं नादांतीं लक्षिजे ॥८९॥

ते देहीं सबाह्य परिपूर्ण । असोनि सूक्ष्मत्वें अलक्ष्य जाण ।

तीतें हृत्पद्मीं योगिजन । लक्षिती आसनप्राणायामें ॥१९०॥

ते अण्वी जीवकळा अव्यक्त । तीतें करोनियां व्यक्त ।

योगी निजभावनायुक्त । हृदयीं चिंतित महामूर्ती ॥९१॥

’नार’ जीवसमूह जाण । त्यांचें जें आयतनस्थान ।

ते महामूर्ति श्रीनारायण । हृदयीं सज्जन चिंतिती ॥९२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी