आदावभूच्छतधृती रजसाऽस्य सर्गे विष्णुः स्थितौ क्रतुपतिर्द्विजधर्मसेतुः ।

रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य । इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासु ॥५॥

तोचि आदिकल्पीं उत्पत्ती । रजोगुणें राजसा शक्तीं ।

स्वयें झाला शतधृती । 'ब्रह्मा' म्हणती जयातें ॥५७॥

एवं ब्रह्मरूपें उत्पत्ति । सृजिता झाला राजसा शक्तीं ।

तेथें प्रतिपाळावया स्वधर्मस्थिति । सत्त्वगुणें निश्चितीं 'श्रीविष्णु' जाहला ॥५८॥

तो द्विजधर्मप्रतिपाळणु । यज्ञभोक्ता श्रीविष्णु ।

देखतां धर्माचा अवगुणु । अवतरे नारायणु नानावतारीं ॥५९॥

तोचि ये सृष्टीचे प्रांतीं । तमोगुणें तामसा शक्तीं ।

स्वयें जाहला 'रुद्रमूर्ति'। सकळ कल्पांतीं निर्दाळितु ॥६०॥

जो शेताची पेरणी करी । तोचि राखे देखे सोकरी ।

तोचि वाळलियावरी । संवगणी करी सर्वांची ॥६१॥

तेवीं उत्पत्तिकाळीं तोचि ब्रह्मा । स्थितिकाळीं तोचि विष्णुनामा ।

प्रळयाकाळींही रुद्रपमा । ये पुरुषोत्तमा तेचि नामें ॥६२॥

यालागीं तो आदिकर्ता । श्रुतिशास्त्रीं दृढ वार्ता ।

दक्षकश्यपादिकां कर्तव्यता । त्यांसी समर्थता याचेनि ॥६३॥

यापरी विचारितां । हाचि एक सकळ कर्ता ।

यावांचून कर्तव्यता । अणुमात्रता नव्हे आना ॥६४॥

जो सृष्टीपूर्वीं स्वयंभ असे । जेणें उत्पत्तिस्थितिप्रळयो भासे ।

तोचि आदिकर्ता अनायासें । तोचि निजांशें पुरुषावतारु ॥६५॥

ऐक राया अतिविचित्र । जें परिसतां पुण्य पवित्र ।

तो नारायणाचा अवतार । ज्याचें चरित्र अलोलिक ॥६६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी