पितरः सिद्धगन्धर्वा, विद्याधरमहोरगाः ।

चारणा यक्षरक्षांसि, किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥२॥

अर्यमादि पितर येती । कपिलादि धांवती महासिद्ध ॥२४॥

आले गंधर्व विद्याधर। यक्ष चारण किन्नर ।

बिभीषणादि राक्षस थोर । वेगीं श्रीधर पाहों येती ॥२५॥

पहावया श्रीरंग । आले पाताळींचे पन्नग ।

ज्यांतें म्हणती महोरग । तेही सवेग पैं आले ॥२६॥

द्विज आले दत्तात्रेयादिक । नारद पाहों आला कौतुक ।

द्विज-पक्षी गरुडप्रमुख । सत्वर देख ते आले ॥२७॥

रंभा उर्वशी मेनका । अप्सरा ज्या अष्टनायिका ।

श्रीकृष्णदर्शना आवांका । धरोनि देखा त्या आल्या ॥२८॥

श्रीकृष्णस्वरुप पहावया । नयनीं थोर घेतला थाया ।

यालागीं देवसमुदाया । येणें लवलाह्यां जाहलें एथें ॥२९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel