पितरः सिद्धगन्धर्वा, विद्याधरमहोरगाः ।

चारणा यक्षरक्षांसि, किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥२॥

अर्यमादि पितर येती । कपिलादि धांवती महासिद्ध ॥२४॥

आले गंधर्व विद्याधर। यक्ष चारण किन्नर ।

बिभीषणादि राक्षस थोर । वेगीं श्रीधर पाहों येती ॥२५॥

पहावया श्रीरंग । आले पाताळींचे पन्नग ।

ज्यांतें म्हणती महोरग । तेही सवेग पैं आले ॥२६॥

द्विज आले दत्तात्रेयादिक । नारद पाहों आला कौतुक ।

द्विज-पक्षी गरुडप्रमुख । सत्वर देख ते आले ॥२७॥

रंभा उर्वशी मेनका । अप्सरा ज्या अष्टनायिका ।

श्रीकृष्णदर्शना आवांका । धरोनि देखा त्या आल्या ॥२८॥

श्रीकृष्णस्वरुप पहावया । नयनीं थोर घेतला थाया ।

यालागीं देवसमुदाया । येणें लवलाह्यां जाहलें एथें ॥२९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी