विषयेषु गुणाध्यासात्पुंसः सङ्गस्ततो भवेत् ।

सङ्गात्तत्र भवेत्कामः कामादेव कलिर्नृणाम् ॥१९॥

कलेर्दुर्विषहः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते ।

तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम् ॥२०॥

विषयांचें गोडपण । सदा ध्याय ज्याचें मन ।

त्यासी विषयासक्ती जाण । अतिगहन उल्हासे ॥१३॥

विषयासक्तीचा संभ्रम । तेणें निर्लज्ज खवळे काम ।

कामास्तव अतिविषम । सोशी दुर्गम उपाय ॥१४॥

विषयकामार्थ जे उपाय । त्यासी प्रतिपदीं अपाय ।

जेव्हां विषयकामसिद्धी न होय । तेव्हा महाकलह विवादु ॥१५॥

जेथ अतिजल्पाचा विवाद । तेथ खटाटोपेंसीं सन्नद्ध ।

खवळला उठी क्रोध । अतिविरुद्ध दुर्धर ॥१६॥

क्रोध खवळल्या दारुण । बुद्धीचें तत्काळ नासे ज्ञान ।

तेव्हां विवेकाचें प्राशन । करी जाण महामोह ॥१७॥

विवेकाचें लोपल्या भान । स्तब्ध चेतना होय जाण ।

तेव्हां कार्याकार्य‍आठवण हेंही स्मरण बुडालें ॥१८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी