विकुर्वन् क्रियया चाधीरनिर्वृत्तिश्च चेतसाम् ।

गात्रास्वास्थ्यं मनो भ्रान्तं रज एतैर्निशामय ॥१७॥

खवळलिया रजोगुण । विषयचिंता अतिदारुण ।

कर्मेंद्रियीं क्रियाभरण । नाना परींचें जाण उपपादी ॥४७॥

शरीर असतांही स्वस्थ । मन चिंतातुर अतिभ्रांत ।

वाढवितां विषयस्वार्थ । दुःखी होत सर्वदा ॥४८॥

असतां पुत्रवित्तसंपत्ती । अधिक स्वार्थ वाढवी चित्तीं ।

राजसाची चित्तवृत्ती । न मनी निवृत्ती क्षणार्ध ॥४९॥

नसतां विकाराचें कारण । चित्तीं विकार चिंती आपण ।

हेंचि राजसाचें लक्षण । मुख्यत्वें जाण उद्धवा ॥२५०॥

रात्री नोहे पैं प्रबळ । ना दिवस नव्हे सोज्ज्वळ ।

जैसी झांबवली सांजवेळ । तैसा केवळ रजोगुण ॥५१॥

सत्वरजांची उणखूण । तुज दाविली ओळखण ।;

आतां ऐक तमोगुण । जड लक्षण तयाचें ॥५२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी