विहरिष्यन् सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत् ।

विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तीः सुरस्त्रियः ॥२५॥

देवांचे दिव्यभोगीं आसक्त । योगियाचें झाल्या चित्त ।

ते प्राप्तिलागीं येथ । माझें सत्त्व निश्चित चिंतावें ॥४१॥

जेणें सत्त्वें म्यां जाण । स्वर्गीं स्थापिले सुरगण ।

त्या सत्त्वगुणाचें धारण । निजहृदयीं जाण जो राखे ॥४२॥

ध्यातां सुरस्त्रियांची कामनिष्ठा । तो पावे सुरस्वर्गींची प्रतिष्ठा ।

विमानीं चढोनि वरिष्ठा । करी कामचेष्टा अप्सरांसीं ॥४३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel