एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो ।

प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम् ॥२७॥

पुरुषीं पुरुषोत्तम तूंचि कीं । कर्मधर्मांचा विवेकी ।

यालागीं बोलिजे पुरुष्याध्यक्षी । सर्वसाक्षी गोविंदा ॥६॥

जैसें कर्म तैसा फळदाता । यालागीं बोलिजे लोकाध्यक्षता ।

तूंचि ब्रह्मादिकांचा नियंता । प्रतिपाळिता जगाचा ॥७॥

हो कां मी जगाचा प्रतिपाळिता । त्या जगामाजीं तूंही असतां ।

तुजचि सांगावी ज्ञानकथा । हे अधिकता कां म्हणसी ॥८॥

जरी तूं सर्वज्ञ सर्वेश्वरू । अंतर्यामी नियंता ईश्वरू ।

जरी देखसी माझा अधिकारू । तरी ज्ञाननिर्धारू सांगावा ॥९॥

हो कां मज अधिकारू नाहीं । तरी शरण आलों तुज पाहीं ।

शरणागताची तुझ्या ठायीं । उपेक्षा नाहीं सर्वथा ॥८१०॥

विषयीं देखोनि थोर दुःख । झालों तुझिया चरणासंमुख ।

अतिदीन मी तुझे रंक । कृपा आवश्यक तुवां कीजे ॥११॥

माझ्या दुर्जय वासना । अनिवार मज निवारतीना ।

त्या तूं निवारीं श्रीकृष्णा । शरण चरणा यालागीं ॥१२॥

मी एक भक्त अनुरक्तु । ऐसें बोलतां बहु गर्व दिसतु ।

तूं सर्वज्ञ श्रीअनंतु । कृपावंतु दीनांचा ॥१३॥

मी एकु श्रवणाधिकारी । हेंही न म्हणवे गा मुरारी ।

ऐसें बोलोनियां पाय धरी । कृपा करीं कृपानिधि ॥१४॥

आम्ही स्वगोत्र सखे सहज । पाय धरणें न घडें तुज ।

या म्हणणियाचें निजबीज । कळलें मज गोविंदा ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी