अहं योगस्य साङ्ख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजसः ।

परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेर्दमस्य च ॥३९॥

सांख्य जें परम ज्ञान । योग अष्टांगादिसाधन ।

सत्याचें सत्यपण । सत्यस्वरूप जाण मी एक ॥२२॥

पहां पां ज्या सत्याच्या ठायीं । संत सद्धर्में राहिले पाहीं ।

सूनृत जे वाचा तेही । मजवेगळी कांहीं हों नेणे ॥२३॥

तेजाची जे प्रगल्भता । ते माझेनि तेजें सतेजता ।

श्रियेची जे ऐश्वर्यता । जाण तत्त्वतां माझेनि ॥२४॥

कीर्ति माझेनि कीर्तनें । सदा वंदिजे साधुजनें ।

मजवेगळें कीर्तीचें जिणें । कोणी पोसणें न घेती ॥२५॥

माझेनि तेजें निग्रहता । निग्रहो करी समस्तां ।

अदम्या दमू दमिता । जाण तत्त्वतां माझेनि ॥२६॥

येथ ध्येय आणि ध्यान । कां साध्य आणि साधन ।

या अवघियां मी अधिष्ठान । मजवेगळें भान यां कैंचें ॥२७॥

तुम्ही ब्राह्मण अतिश्रेष्ठ । मजही पूज्यपणें वरिष्ठ ।

यालागीं निजज्ञान चोखट । तुम्हांसी म्यां प्रकट सांगीतलें ॥२८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी