तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः ।

धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पञ्चभागिनः ॥९॥

खाय ना जेवी ना लावी हात । ठेव्यापाशीं जैसें भूत ।

तैंसें याचें यक्षवित्त । असे राखत ग्रहो जैसा ॥११॥

केवळ धर्मकामरहित । धनलोभी जैसें भूत ।

त्या नांव बोलिजे यक्षवित्त । जीवाहून आप्त अर्थ मानी ॥१२॥

स्वशरीरीं भोग नाहीं जाण । तेणें इहलोक झाला शून्य ।

नाहीं स्वधर्मकर्म पंचयज्ञ । परलोक शून्य तेणें झाला ॥१३॥

यज्ञाचे पंच विभागी । यज्ञभाग न पवे त्यांलागीं ।

ते कोपोनियां पंचविभागीं । वित्तनाशालागीं उद्यत ॥१४॥

पावोनि ब्राह्मणजन्म वरिष्ठ । धनलोभें स्वधर्मनष्ट ।

तो होय उभय लोकीं भ्रष्ट । पावे कष्ट कृपणत्वें ॥१५॥

करितां अतिआयास । जोडला अर्थ बहुवस ।

त्यासी अधर्में आला नाश । तोही विलास हरि सांगे ॥१६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी