परकायं विशन् सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् ।

पिण्डं हित्वा विशेत्प्राणो वायुभूतः षडङ्‌घ्रिवत् ॥२३॥

परकायप्रवेशू करितां जाणा । आवरूनि स्वदेहींच्या सर्व प्राणां ।

जेथ प्रवेश करितां आपणा । तेथ आपुली भावना करावी ॥२३॥

तेव्हां लिंगदेहाचे माथां । जीवप्राणांची एकात्मता ।

धरोनि देहांतर‍अहंता । बाह्य वायूच्या पंथा मिळोनि जाय ॥२४॥

तेथ मिळातांचि मिळवणी । या देहाचा अभिमान सांडुनी ।

देहांतरीं प्रवेशोनी । मी म्हणोनी उठे तेथें ॥२५॥

जैसें कमळींहूनि कमळांतरा । वायुबळें प्रवेशणें भ्रमरा ।

तैसें सांडोनियां स्वशरीरा । देहांतरा जीवू जाये ॥२६॥

हें परकायप्रवेशन । म्यां सांगीतलें संपूर्ण ।

माझिया स्वरूपाचें धारण । तें निजलक्षण अवधारीं ॥२७॥

दृढ ध्यातां माझे स्वरूपासी । तैं सर्व देहीं तूंचि आहेसी ।

न सांडितां निजदेहासी । हा परकायेंसीं प्रवेशू ॥२८॥

स्वसत्ता स्वदेह सांडणें । तेचि अर्थीचीं लक्षणें ।

पुढिले श्लोकीं नारायणें । विशद निरूपणें निरूपिलीं ॥२९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी