सर्वेषु शश्वत्तनुभृत्स्ववस्थितं, यथा स्वमात्मानमभीष्टमीश्वरम् ।

वेदोपगीतं च श्रृण्वतेऽबुधा, मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया ॥१०॥

जो सर्व भूतांचे ठायीं । निरंतर अंतर नाहीं ।

समसाम्यें सर्वदा पाहीं । उणापुरा कदाही कल्पांतीं नव्हे ॥९२॥

जो सर्वांमाजीं असे सर्वदा । परी सर्वपणा नातळे कदा ।

जेवीं पद्मपत्र जलस्पंदा । अलिप्त बुद्बुदा असोनि संगें ॥९३॥

तेवीं असोनि सकळ जनीं । घसवटेना जनघसणीं ।

नभ जैसें अलिप्तपणीं । नरचूडामणी सबाह्य ॥९४॥

तैसें अलिप्तपण न मोडे । परी रची अनंत ब्रह्मांडें ।

तें ब्रह्मांड अंडें प्रचंडें । वागवी उदंडें अकर्तात्मयोगें ॥९५॥

यालागीं तो 'अंतर्यामी' । अभिधान बोलिजे नित्य निगमीं ।

जो सर्वांच्या हृदयग्रामीं । चेतनानुक्रमीं लक्षिजे ॥९६॥

त्या ईश्र्वरातें नित्य ध्यातां । कां आवडीं नाम मुखीं गातां ।

तरी अभीष्ट मनोरथां । होय वर्षता अखंडधारीं ॥९७॥

त्या ईश्र्वराच्या गातां गोष्टी । सर्व अनिष्टां होय तुटी ।

जो देखतांचि दृष्टीं । स्वानंदसृष्टि तुष्टला वर्षे ॥९८॥

एवं सुखदाता तोचि शास्ता । जो कां अंतकाचा नियंता ।

अकाळें काळही सत्ता । ज्या भेणें सर्वथा करुं न शके ॥९९॥

श्र्वासोच्छ्‍वासांचिया परिचारा । ज्या भेणें नेमस्त वाजे वारा ।

ज्याचेनि धाकें धरा । न विरवे सागरा जळीं असतां ॥२००॥

ज्याचे आज्ञेवरी जाण । सूर्य चालवी दिनमान ।

ज्याचे पुरातन आज्ञेभेण । समुद्र आपण रेखा नुल्लंघी ॥१॥

ज्यातें सदा गायिजे वेदीं । जो वाखाणिजे उपनिषदीं ।

ज्याची पवित्र कीर्ति दुर्बुद्धी । स्वयें त्रिशुद्धी नायकती कदा ॥२॥

ज्याचें नाम स्मरतां जाण । सकळ दोषां निर्दळण ।

ज्याचे कृतांत वंदी चरण । जन्ममरण विभांडी ॥३॥

ज्याची कथा कर्णपुटीं । पडतां विकल्पांचिया कोटी ।

निर्दळूनि उठाउठी । पाडी मिठी परब्रह्मीं ॥४॥

यापरी जो पवित्र मूर्ती । ज्यालागीं वेद सदा वर्णिती ।

अभाग्य नायकती त्याची कीर्ती । वार्ता करिती मनोरथांच्या ॥५॥

अस्वल आपुलिया गुणगुणा । नायके वाजतिया निशाणा ।

तेवीं नायकोनि हरीच्या गुणा । विषयसंभाषणा आदरें वदती ॥६॥

यालागीं ते अतिमंद । अविनीत सदा स्तब्ध ।

विषयांलागीं विषयांध । अतिलुब्ध लोलुप्यें ॥७॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी