तदवध्यानविस्त्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद ।

अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं ब्रह्वायासपरिश्रमः ॥१०॥

पंचयज्ञदेवता सकळ । येणें उपेक्षिल्या केवळ ।

तिंहीं द्रव्यलाभाचें मूळ । पुण्यक्षयें तत्काळ छेदिलें ॥१७॥

द्रव्यप्राप्तिपुण्यदिवाकर । अस्तमाना गेला तो भास्कर ।

मग द्रव्यलाभाचा अंधकार । अधर्में थोर दाटला ॥१८॥

प्रयासें संचिली संपत्ती । तिसी अधर्मअंधाराची ये राती ।

क्षोभल्या पंचधा यज्ञमूर्ती । पंचधा पावती महानाश ॥१९॥

जो सुखी न करी कुटुंबालागीं । जो निजात्मा निववीना नाना भोगीं ।

जो द्रव्य न वेंची धर्मालागीं । त्यासी पंचविभागी ऊठती ॥१२०॥

दायाद चोर राजा आगी । अधर्में रोग संचरे अंगीं ।

हे पांचजण विभागी । द्रव्यनाशालागीं पावती ॥२१॥

नाहीं द्विजपूजा श्रद्धायुक्त । नाहीं लौकिकक्रिया उचित ।

नाहीं दानादि धर्म वेदोक्त । द्रव्यक्षयो तेथ आवश्यक ॥२२॥

जेथ नाहीं वडिलांसी सन्मान । जेथ नाहीं पंचमहायज्ञ ।

जेथ गुरुसीं करी अभिमान । तेथ क्षयो जाण उद्धवा ॥२३॥

ज्यांसी परांचा द्वेष सदा । जे बोलती परापवादा ।

जे चढती धनगर्वमदा । तेथ क्षयो सदा उद्धवा ॥२४॥

त्याच द्रव्यक्षयाचें लक्षण । ग्रंथाधारीं निरुपण ।

स्वयें सांगताहे श्रीकृष्ण । दयाळू पूर्ण निजभक्तां ॥२५॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी