महत्यात्मनि यत्सूत्रे धारयन्मयि मानसम् ।

प्राकाश्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः ॥१४॥

जें महत्तत्त्व गा जाण । तें मायेचें प्रथम स्फुरण ।

ज्यासी क्रिया सूत्रप्रधान । नामाभिधान बोलती ॥८३॥

तेथ अजन्मा मी आपण । जाहलों सूत्राचा सूत्रात्मा जाण ।

त्या माझ्या स्वरूपाचें ध्यान । सावधान जो करी ॥८४॥

ज्या सूत्राचेनि प्रकाशप्रवाहें । ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ प्रकाशला राहे ।

ते प्रकाशता त्यासी वश्य होये । येणें सूत्रात्मा पाहे निदिध्यासनें ॥८५॥

त्या निदिध्यासनापोटीं । करूं शके ब्रह्मांडकोटी ।

एवढी प्रकाशसिद्धी गोमटी । हे मजवीण नुठी साधकां ॥८६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel